Nieuws

 • De Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) voor de Kop van Noord-Holland is goedgekeurd door de Provincie Noord-Holland. Dit betekent groen licht voor bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om te starten met innovatieve plannen voor plattelandsprojecten. Vanaf april 2024 kunnen subsidies aangevraagd worden. De definitieve datum maken we nog bekend.


  In de eerste maanden van 2024 organiseren we informatie-, netwerk- en pitch-bijeenkomsten. Houd voor de planning onze website in de gaten én schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

  ...
  Lees verder
 • De huidige programmaperiode loopt op zijn eind. Het jaar 2022 hebben we benut om de balans op te maken en de uitgevoerde projecten te presenteren. Maar ook: lessen te trekken voor de toekomst.

  LEADER staat in de Kop nu stevig op de kaart en er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden gevormd. We hebben een kleine dertig mooie projecten zich zien ontwikkelen, gericht op de thema’s ‘inspelen op demografisch ontwikkelingen’, ‘duurzame energie, circulaire economie, kringlooplandbouw, biobased economy’ en ‘versterken van agrotoeristische netwerken’.

  Inspirerende en informatieve locaties zijn opengesteld voor publiek, leveren een bijdrage aan de economie met werknemers en vrijwilligers, v...

  Lees verder
 • Op 23 februari jl. vond in Wieringerwerf de startbijeenkomst van LEADER plaats. LEADER is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Zo’n zestig bewoners, ondernemers en organisaties uit de Kop van Noord-Holland en de regio Westfriesland namen deel.

   

  Voordat er concrete projecten kunnen worden ingediend, gaan bewoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en lokale overheden in de komende maanden eerst gezamenlijk een plan voor hun regio maken. Als dit plan wordt goedgekeurd door de Provincie Noord-Holland kan er vanaf eind dit jaar subsidie voor innovatieve projecten worden aangevraagd - projecten die bijdragen aan een aantrekkelijker platteland, bevordering van werkgelegenheid en/of een i...

  Lees verder
 • Aanvragersbijeenkomst 17 november 2022, 19-21 uur

   

  Bent u van plan om een aanvraag in te dienen voor LEADER-subsidie? 

  Meld u dan aan voor de bijeenkomst op donderdag 17 november 2022, 19.00 - 21.00 in Oldskoel, Burgerbrug (inloop vanaf 18.45 uur). 

   

  Tijdens deze bijeenkomst kunt u op een laagdrempelige manier in contact komen met de leden van de LAG, de aanjaag- en adviesgroep uit het gebied, om over uw plan te praten en tips en feedback te krijgen. 

  Aanmelden kan via LEADER@nhn.nl 

  ...
  Lees verder
 • Na bezoeken aan projecten in Den Helder, Texel en Schagen was het nu de beurt aan Hollands Kroon. We verzamelden in de kas van camping Het bos roept! in Slootdorp, vlak tegen Wieringen aan. Daar vertelden Gidus Hopmans en Sasja Wiegersma met gepaste trots over hun LEADER-avontuur. De camping draagt bij aan de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen in de Kop en gasten kunnen er de weidsheid van de Wieringermeer en het eilandgevoel van Wieringen beleven. Gidus en Sasja werken graag samen met andere ondernemers in de omgeving, waaronder Marlies Buurman, die de gelegenheid kreeg haar plannen met het dijkmagazijn (een van drie langs IJsselmeerdijk) te presenteren.

   

  Gedeputeerde Ilse Zaal vertelde dat er in de afg...

  Lees verder
 • Van vier gerealiseerde projecten is een mooie compilatie gemaakt!

  Bekijk hier de video

   

  Met LEADER-subsidie zijn thans vijftien projecten gerealiseerd. Daarnaast zijn er nog vier projecten in uitvoering en bevindt een aantal projecten zich nog in de pijplijn voor definitieve toekenning van de subsidie. 

  ...
  Lees verder
 • Verspreid over de 4 Kop-gemeenten - Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en Texel - is er tussen 2017 en nu een groot aantal mooie projecten geinitieerd gericht op de volgende thema’s: Demografische ontwikkeling, leefbaarheid van het platteland; Duurzame energie, kringlooplandbouw, circulaire economie; (Agro-)toeristisch netwerk.

   

  Met LEADER-subsidie zijn thans vijftien projecten gerealiseerd. Daarnaast zijn er nog vier projecten in uitvoering en bevindt een aantal projecten zich nog in de pijplijn voor definitieve toekenning van de subsidie. 

   

  Begin 2022 heeft de LAG samen met initiatiefnemers en uitvoerders van projecten de afgelopen periode geëvalueerd, ...

  Lees verder
 • Ondanks covid en alle beperkingen in contact en samenwerking hebben we toch voortgang geboekt, waar we nu in 2022 de vruchten van plukken. 

  In 2021 keurden we een voorstel goed voor een project op Texel voor de inrichting van een TESO-paviljoen + expositie.

   

  In 2021 werden enkele projecten afgerond:

  Tante Jans - kleinschalig complex voor dementerende ouderen, in een flexibel en biobased gebouwde wijk van Den Burg Het Bos Roept! Groene camping met biobased en circulaire verblijven en faciliteiten, aan de rand van Wieringen Natuurcentrum De Marel van Natuurmonumenten op Texel Beleefcentrum Leven van de Wind in Wieringerwerf

   

  Enkele projecten liepen - oa door c...

  Lees verder
 • Laatste openstelling LEADER Kop van Noord-Holland

  Deze LEADER-periode loopt op zijn einde. Voor subsidieaanvragen is er nog één openstelling, van 6 december 2021, 9.00 uur tot en met 10 februari 2022, 17.00 uur.

   

  Ingediende projecten moeten bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de regionale economie en door partijen binnen het gebied zijn geïnitieerd. Ze moeten passen binnen een van de volgende thema's:

   

  Tijdig anticiperen op demografische ontwikkelingen. Stimuleren van circulaire economie en duurzame energie. Uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur.

   

  Draagvlak binnen het gebied, vernieuwing en ...

  Lees verder
 • De LAG bezocht op 5 oktober enkele projecten op Texel, die gerealiseerd zijn of worden met LEADER-subsidie.

   

  Natuurcentrum De Marel: het natuurcentrum is gebouwd in opdracht van Natuurmonumenten. Het omvat verschillende informatieve vitrines en opstellingen en daarnaast een winkeltje. Ook is het kantoor van NM Texel hier gehuisvest.


  De Tuunen / Het Huis van Tante Jans. In dit kleinschalige complex bevindt zich huisvesting voor ouderen met dementie. Door de kleinschaligheid is er voldoende individuele aandacht voor de bewoners. 


  Toeristische Parel De Hoge Berg / schapenbedrijf De Waddel. Jan Willem Bakker, de schapenhouder, vertelt over het bijzondere landschap van de Hoge...

  Lees verder
 • In juni hebben Annie van der Voort en Wim Wilms zich teruggetrokken uit de LAG. De LAG bedankt ze hartelijk voor hun bijdrage en kijkt terug op een plezierige samenwerking. In juli zijn vier 4 nieuwe mensen toegetreden tot de LAG: Anke de Vries, directeur CityMarketing Den Helder, John Huiberts, directeur bloembollenkwekerij Huiberts in Sint Maartensbrug, Nen Sneekes, Loonbedrijf A. Sneekes & zn en lid DB Ondernemersfederatie Schagen, en Sjaak Beentjes, directeur aannemersbedrijf BSCK management.

   

  Hieronder stellen ze zich voor

   

   

  Anke de Vries

   

  Waar woon je? in een comfortabel verbouwd stolpboerderijtje op het platteland van West-...

  Lees verder
 • De landelijke LEADER-coördinatoren hebben een overzicht gemaakt om de vele mooie LEADER-projecten die te boeken of te bezoeken zijn, deze zomer te ondersteunen. Wordt lid van de Facebookgroep voor tips en inspiratie!

  Er zijn in Nederland 20 LEADER gebieden. In elk gebied zijn over de jaren prachtige projecten gerealiseerd. Een groot deel daarvan is te boeken en te bezoeken (accommodaties, restaurants, musea, boerderijen, winkels, enz.).

  Nu de Corona maatregelen weer versoepeld zijn, willen we alle mensen met een LEADER hart uitnodigen om deze zomer zoveel mogelijk van deze projecten te bezoeken. Dat kan uiteraard in je eigen gebied, maar nog leuker is het om een van de andere LEADER gebieden te bezoeken. Het spre...

  Lees verder
 • Langs de Nieuwlanderweg verrijst langzamerhand het nieuwe Natuurcentrum van Natuurmonumenten. In de laatste week van januari zijn de betonvloeren gestort, vervolgens zijn begin maart de stalen spanten geplaatst van de toekomstige werkschuur door bouwbedrijf Appelman. Aansluitend zijn de houten spanten voor het Natuurcentrum geplaatst.

  Naast de werkzaamheden aan de gebouwen worden de contouren en inrichting van het omliggende erf ook zichtbaar. Aannemersbedrijf Vermaire heeft inmiddels het pad dat toegankelijk is voor iedereen aangelegd en het oude paardenpaadje in ere hersteld.

   

  Indeling Natuurcentrum

  In het hoofdgebouw zal Natuurmonumenten op de bovenverdieping werkplekken hebben en zal de b...

  Lees verder
 • 26 juni 2020 - Conferentie De Oogst - LEADER in de Kop 2016-2020

   

  Op vrijdag 26 juni, 14.00-16.30 uur, vindt bij Leven van de Wind in Wieringerwerf een conferentie plaats over LEADER Kop van Noord-Holland. Wij volgen hierbij uiteraard de richtlijnen van het RIVM, dus mocht het tegen die tijd toch niet haalbaar blijken, dan zal het worden uitgesteld tot na de zomer.

   

  De afgelopen jaren zijn in de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland mooie projecten uitgevoerd met ondersteuning vanuit het Europese plattelandsprogramma LEADER. We halen nu de oogst op en willen die graag met u delen.

   

  Bestuurders, raadsleden, vertegenwoordigers van bedrijfsleven en maats...

  Lees verder
 • Nieuwe LEADER-coördinator

  Ilia Neudecker is op 2 september gestart als LEADER-coördinator. Zij neemt de taken van Bart van Berkel over, die naar de provincie Flevoland is gegaan. Ilia is te bereiken bij het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV, 072 519 5774

  ...
  Lees verder
 • Twee nieuwe Noorderbakens sieren de toegangswegen van het woonzorgpark Noorderhaven en er is een cheque ontvangen die de realisatie van een volgende baken mogelijk maakt. Er is veel goed nieuws te melden over de Noorderbakens!

   

  Rabobank

  Op 24 januari mochten de Noorderbakens een cheque ter waarde van € 6.000,= in ontvangst nemen van Rabobank Kop van Noord-Holland. Ruud Ramaekers, ledenraadslid Rabobank en Annette Hof van Rabobank Kop van Noord-Holland overhandigden de cheque aan Marianne Rijnders, initiatiefneemster van de Noorderbakens. De donatie wordt gebruikt voor het volgende baken ‘kudde schapen en een geit’. De cheque werd in ontvangst genomen in het bijzijn van de makers van he...

  Lees verder
 • Bouw gaat van start

  Het voormalige Administratiegebouw van de Duitse marine in Huisduinen, beter bekend als het Casino, is een indrukwekkend overblijfsel van de Atlantikwall. Een prachtige locatie  voor het Atlantikwall Centrum, dat in het voorjaar van 2019 de deuren opent. Bezoekers maken hier kennis met de Atlantikwall, de oorlogsgeschiedenis van het Waddengebied en van Den Helder. Het centrum is hét startpunt voor een expeditie naar de Atlantikwall in het waddengebied.

  Het Administratiegebouw is tijdens de oorlog gebouwd voor de Duitse Marine. Het maakte deel uit van een groter complex met een toegangspoort tot het terrein en een grote constructieloods. Het bijzondere aan het gebouw is de representatiev...

  Lees verder
 • Het Waddenfonds (WADDEN) heeft de Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties Waddenfonds 2018 gepubliceerd.

  De regeling werd onlangs al aangekondigd. Subsidie op basis van de regeling kan worden verstrekt voor activiteiten die de vitaliteit en de sociaaleconomische duurzaamheid van lokale gemeenschappen verbeteren, en die bijdragen aan nieuwe netwerken of versterking van bestaande netwerken. 

  Voor subsidie komen uitsluitend in aanmerking: publiekrechtelijke rechtspersonen (met uitzondering van Rijk(sdiensten) en provincies), privaatrechtelijke rechtspersonen, ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid, groepen van minimaal vijf natuurlijke personen, kerkgenootschappen en samenwerkingsverbanden van deze p...

  Lees verder
 • Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Waddenfonds moeten een bijdrage leveren aan de vitaliteit van een lokale gemeenschap.

  De openstelling voor het Budget Lokale Innovaties (BLI) loopt van 18 juni tot medio januari 2019. De maximale BLI-subsidie per project is € 50.000. In deze periode kunnen aanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.

  De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. Plannen die de leefbaarheid of werkgelegenheid bevorderen, de omgeving verfraaien en de kwaliteiten van het waddengebied versterken, komen mogelijk voor subsidie in aanmerking.

  Deze nieuwe BLI-regeling is toegankelijker en laagdrempeliger gemaakt ten opzichte van de vorige regeling. De beo...

  Lees verder
 • De provincie Noord-Holland verhoogt het subsidieplafond voor LEADER-projecten in de Kop van Noord-Holland met € 1.510.000,-.

   

  Het totale budget voor deze LEADER-periode (2014-2020) is daarmee € 3.310.000. De helft van het bedrag is afkomstig uit het Europees Landbouwfonds voor de plattelandsontwikkeling (ELFPO) en de ander helft van de regionale overheden, de provincie Noord-Holland en gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Den Helder en Texel. 

   

  De verhoging van het subsidieplafond is bedoeld voor LEADER-projecten. De afgelopen maanden is subsidie verleend aan de projecten Ku(n)stroute Zijpe aan Zee, Toerisme bij de Vis, Het bos roept! (Camping Robbenoordbos), Huisduine...

  Lees verder
 • In januari en februari dit jaar hebben vier projecten uit de Kop van Noord-Holland subsidie toegezegd gekregen uit het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling LEADER. Er wordt in deze vier projecten voor bijna € 1,3 miljoen LEADER-subsidie geïnvesteerd in de regio Kop van Noord-Holland. De LEADER-subsidie bestaat uit geld van Europa, de provincie Noord-Holland en van de vier gemeenten Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel. Naast de publieke gelden wordt er nog zo’n € 2,7 miljoen privaat geïnvesteerd door de partijen zelf. 

   

  Toerisme bij de Vis

  LEADER draagt € 330.000 bij aan “Toerisme bij de Vis”. Het totale project bedraagt zo&rsq...

  Lees verder
 • Ku(n)stroute Zijpe aan Zee legt verbinding met regionale agrarische sector

  Van 1 t/m 17 september 2017 zal het strand van de gemeente Schagen het decor zijn van een nieuw kunstevenement, Ku(n)stroute Zijpe aan Zee. Na 22 jaar Kunstroute Zijpe langs de Grote Sloot, zal het in 2017 plaatsvinden op een nieuwe locatie in een andere en verrassende vorm. Op het strand en in de paviljoens van Groote Keeten, Callantsoog, Sint Maartenszee en Petten in Informatiecentrum Zand tegen Zee zullen uiteenlopende kunstvormen te beleven zijn, waaronder beeldende kunst, muziek, poëzie, film, theater en dans. Daarnaast kunnen geïnteresseerden onder begeleiding van een kunstenaar kunst maken of deelnemen aan workshops. Het Europese plattel...

  Lees verder
 • De provincie Noord-Holland heeft een openstelling en bijbehorend subsidieplafond gepubliceerd voor de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland (POP3NH).

  Het betreft de openstelling van § 2.2 fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen. Deze paragraaf staat van 28 november 2016 tot en met 28 februari 2017 open voor het indienen van aanvragen. Het subsidieplafond voor dit openstellingsbesluit bedraagt € 2.340.000. 

  Subsidie wordt verstrekt aan landbouwers. Subsidie kan worden verstrekt voor:

  fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector; fysieke investeringen voor het ontwikkelen, beproeven of demonst...
  Lees verder
 • De provincie, gemeenten en de EU stellen € 1,8 miljoen beschikbaar voor projecten die de economie en de leefbaarheid in de kop van Noord-Holland en Texel verbeteren. Bewoners, ondernemers en gemeenten uit de regio kunnen hiervoor vanaf 17 oktober 2016 plannen indienen bij het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord.

  De provincie, de gemeenten uit de Kop van Noord-Holland stellen samen met de EU 1,8 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de doelen van het plan ‘Kopkracht’. Dit ontwikkelingsplan stimuleert organisaties en bedrijven om samen te werken en zo kansrijke projecten te ontwikkelen. De projecten moeten bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de regionale economie, en passen binnen...

  Lees verder
 • Op 17 oktober aanstaande kunnen er weer projecten ingediend worden voor LEADER. LEADER is een Europees subsidieprogramma dat bedoeld is om innovatieve projecten te ondersteunen die bijdragen aan een leefbaar en economisch vitaal platteland. In onze regio gaat het om de gemeenten Texel, Schagen, Hollands Kroon en (het buitengebied van) Den Helder.

  Elk LEADER-gebied heeft een Lokale Actie Groep (LAG) die helpt ideeën om te zetten in goede projecten. De LAG beoordeelt ook of de projecten passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie. De thema’s van LEADER Kopkracht 2014-2020 zijn: tijdig anticiperen op demografische ontwikkelingen, stimuleren van circulaire economie, biobased economy en duurzame energie; uitbreide...

  Lees verder
 • Het Waddenfonds (WADDEN) gaat de komende tien jaar € 150 miljoen investeren in zes grote thema's in het Waddengebied.

  De drie Waddenprovincies Friesland, Groningen en Noord-Holland willen met deze investering specifieke problemen oplossen en ruimte maken voor economische ontwikkelingen en ecologie. 

  Het gaat om de thema's Waddenzee, havenontwikkeling en natuurverbetering, het versterken en vermarkten van werelderfgoed, vitale kust en Afsluitdijk, Eems-Dollard-gebied in balans en eilanden op eigen kracht. Dit alles staat vermeld in het Investeringskader Waddengebied 2016-2026. 

  De gezamenlijke inzet van de drie Waddenprovincies betekent een trendbreuk in de ontwikkeling en de ...

  Lees verder
 • De Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur heeft in februari van dit jaar een aanvraag ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor een POP3 bijdrage in de verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven in Noord-Holland. De bijdrage bestaat voor de helft uit een EU-subsidie en de helft uit een bijdrage van de provincie Noord-Holland.

   

  Tot de zomer van 2021 zet de organisatie zich in om met actieve inzet van agrarische ondernemers 1.650 hectare grond van eigenaar te laten veranderen middels inzet van het instrument vrijwillige kavelruil. Naast verbetering van de agrarische verkaveling kunnen ook maatschappelijke doelen als natuur, water en recreatie profijt hebben van...

  Lees verder
 • Waddenfonds investeert in verbetering lokale leefbaarheid

  Datum: 22 maart 2016

  Het Waddenfonds investeert in 2016 in totaal € 500.000,-- euro in lokale innovaties in het Waddengebied. Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Waddenfonds, moeten een bijdrage leveren aan de vitaliteit van een lokale gemeenschap.

  De openstelling voor het Budget Lokale Innovaties loopt van 20 april tot en met 15 september. In die periode kunnen subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend. De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. 
  Plannen die de leefbaarheid en werkgelegenheid bevorderen, de omgeving verfraaien en de kwaliteiten van het Waddengebied versterken maken k...

  Lees verder
 • Oproep voor actieve deelname
  Dit jaar organiseren diverse Europese subsidieprogramma’s in Nederland* voor de zesde keer gezamenlijk de Europa om de hoek Kijkdagen. Tijdens deze dagen willen we zo veel mogelijk mensen laten zien wat er  -bij hen om de hoek- allemaal gebeurt met Europees geld.
   
  De organisatie vraagt u daarom uw Europees project te presenteren op vrijdag 13 en zaterdag 14 mei a.s, door uw deuren open te stellen voor het brede publiek, pers en media. Meer informatie over de condities en hulp bij publiciteit en organisatie: kijk op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen.
   
  Direct enthousiast of graag nog een keer meedoen? Meldt u zich dan s.v.p. bij Liselotte Dijkstra van RVO....

  Lees verder
 • De provincie Noord-Holland, de gemeenten en het bedrijfsleven uit de Kop van Noord-Holland hebben € 6 miljoen gereserveerd voor het verbeteren van de leef- en werkomgeving van Noord-Holland Noord. Gemeenten, ondernemers en natuurorganisaties uit deze regio hebben daar een gezamenlijke strategie voor gemaakt: ‘Kopkracht’. Hierin zijn de thema’s benoemd waar de regio op inzet, namelijk ‘biobased economy’, 'healthy ageing' en 'recreatie & toerisme'. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben deze strategie vastgesteld.

   

  Gemeenten, organisaties en ondernemers uit Noord-Holland Noord en het Ontwikkelingsbedrijf NHN hebben een gezamenlijke strategie opgesteld me...

  Lees verder
 • Door het stijgen van de zeespiegel in de Waddenzee en door bodemdaling krijgt de landbouw in het Waddengebied steeds meer te maken met grondwater dat zout is. Het Waddenfonds ondersteunt twee projecten die de landbouw helpen om de verziltingproblemen het hoofd te bieden, te weten Spaarwater II en Zilte Aardappelketen in de Waddenregio.

  Spaarwater II
  Het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds investeert 918.925 euro in Spaarwater II. In het kader van dit project wordt samen met agrariërs onderzocht hoe slimmer omgegaan kan worden met zoet water. Door zoet water ondergronds op te slaan en door handig gebruik te maken van drainagesystemen wordt gezorgd voor een betere benutting van het kostbare zoete water in gebie...

  Lees verder
 • Van 27 augustus tot 22 oktober 2015 kunnen subsidieaanvragen worden ingediend bij het Waddenfonds. Het betreft aanvragen voor het thema ‘werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling’ en het thema ‘duurzame recreatie en toerisme’.

   

  Het openstellingsbesluit is formeel gepubliceerd in de provinciale bladen. Op www.waddenfonds.nl treft u de teksten die horen bij dit besluit. Het gaat daarbij om de tekst van het openstellingsbesluit en de bijbehorende tekst van het Jaarprogramma 2014-2015. Hier is ook het aanvraagformulier te vinden. Op 5 juni treft u op de website het aanvraagformulier met specificaties voor de tender duurzame recreatie en toerisme.

   

  Wij ...

  Lees verder
 • Het Texelfonds (TEXEL) besloot in 2014 burgerinitiatieven te gaan ondersteunen en gaat die plannen nu concreet maken. Het fonds stelt hier voor 2015 een budget van € 10.000 voor beschikbaar.

  Stichtingen en verenigingen, maar ook initiatieven die vanuit de bevolking komen, kunnen een aanvraag bij het fonds indienen. De groep aanvragers moet uit minimaal drie personen bestaan en de doelgroep moet breder zijn dan de eigen kring.

  Subsidie wordt bij voorkeur verleend voor maatschappelijke projecten die nog in de voorbereidende fase verkeren. De hoogte van de subsidie is maximaal € 3000 per project.
  Voor meer informatie zie: http://www.texelfonds.nl/nieuws/147-texelfonds-steunt-burgerinitiatieven

  ...
  Lees verder
 • De Plaatselijke Groep LEADER heeft op 1 april 2015 de Ontwikkelingsstrategie Kop van Noord-Holland voor de periode 2014-2020 ingediend bij provincie Noord-Holland. Het hoofdthema van LEADER, de sociaaleconomische versterking van het platteland, ziet de PG vooral als een samengaan van duurzame economische ontwikkeling en een versterking van het (sociale) leefklimaat. Samen leidt dit tot een versterking van de identiteit van het gebied. De inzet voor de komende planperiode is dan ook om daar opnieuw een bijdrage aan te leveren.

   

  De Ontwikkelingsstrategie is een invulling van de wens van de regio om LEADER in de Kop te continueren en is tot stand gekomen onder leiding van de bestaande Plaatselijke Groep. LEADER hee...

  Lees verder
 • Vandaag is het Nederlandse POP 2014-2020 goedgekeurd door de Europese Commissie, samen met 17 andere POP-programma’s van Europese lidstaten.

   

  De andere 17 goedgekeurde POP-programma’s zijn van Beldië, Estland, Finland, Frankrijk (twee keer), Duitsland (vier stuks), Letland, Litouwen, Portugal (twee stuks), Spanje, Slowakije, Slovenië en Engeland.

   

  Nederland heeft 607,3 miljoen euro toegewezen gekregen. Dat is 0,62% van het totale Europese EAFRD-budget en de helft van het totale budget wat in Nederlande beschikbaar zal zijn voor plattelandsontwikkeling.

   

  Dat betekent dat staatssecretaris Sharon Dijksma van EZ de komende jaren samen met de p...

  Lees verder
 • Naar verwachting zullen de provincies in februari besluiten de LEADER-regeling open te stellen voor een of meerdere plattelandsgebieden binnen hun provinciegrens. De periode van indiening zal naar alle waarschijnlijkheid  beginnen op  1 maart 2015  en 1 mei 2015 eindigen.

  LEADER is onderdeel van het Nederlands Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 dat door de Europese Unie wordt gefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De regeling is bedoeld voor Samenwerkingsverbanden tussen (overheids)organisaties, (landbouw)ondernemers of particulieren op het platteland die met veel enthousiasme en op een eigen originele wijze hun eigen leef- en werkomgeving willen verbeteren.

  <...
  Lees verder
 • Noord-Holland Noord heeft woensdag 29 oktober een Italiaanse delegatie van zestien ondernemers uit de visserijsector ontvangen voor een studiebezoek bij Visafslag Den Oever en het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. De studiereis van de Italianen uit de regio Ambruzzo gaat langs meerdere visserijregio's in Nederland en Duitsland en heeft tot doel kennis uit te wisselen en mogelijke nieuwe samenwerkingsrelaties aan te gaan. Ze kregen informatie over de geschiedenis van de visserijsector in de regio en over innovatieve projecten die door het Europees Visserijfonds en Provincie Noord-Holland zijn gesteund.  

  De delegatie is ontvangen door de Visserijgroep van Noord-Holland Noord bij Visafslag Hollands Noorden in Den Oever. Er w...

  Lees verder
 • Twee projecten uit de Kop van Noord-Holland ontvangen in totaal bijna € 185.000 subsidie van het Europees Visserijfonds en Provincie Noord-Holland. Rederij P.C. de Haan en Zoon BV (WR 109) werkt aan een innovatieve techniek om de garnalenvisserij duurzamer te maken. Het tweede project is van de WR16, visser Dries Wiersma.  In dit project wordt een kweeksysteem voor oesters langs de Afsluitdijk ontwikkeld. Beide projecten dragen bij aan vernieuwing in de  visserijsector en bieden kansen voor  nieuwe werkgelegenheid.

   

  Het Europees Visserijfonds (EVF) van de EU ondersteunt de duurzame ontwikkeling van de visserijregio’s in Noord-Holland. Het bedrijfsleven en de gemeenten dragen ook bij aan...

  Lees verder
 • Vlak achter het duingebied van Noord-Holland ligt, tussen Alkmaar en Schagen in het landelijk gelegen Waarland, de tropische vlindertuin Vlindorado. Eén van de grootste overdekte vlindertuinen van Europa gehuisvest in de bloemenkwekerij van Dekker Anthuriums. Na fikse verbouwingen afgelopen winter lijkt het er op dat de bezoekersaantallen een stuk hoger uitvallen dan eerdere jaren.

   

  De vlindertuin is met ruim 600 m2 uitgebreid tot 1.750 m2 en er is een nieuwe belevenis aan toegevoegd: de vogeltuin. In een grote inloop volière kan men prachtige tropische vogels van dichtbij bewonderen. Ook zijn de hoofdpaden verhard en drempelvrij gemaakt en extra luxe toiletunits gebouwd. Deze verbouwingen zi...

  Lees verder
 • Op zaterdag 6 en zondag 7 september wordt de eerste editie van de Boerenversmarkt gehouden in de kassen van Kwekerij Siem Munster aan de Wierweg in Slootdorp.Tijdens deze markt laten verschillende telers zien wat voor een mooie en bovenal verse producten zij jaarlijks oogsten. Het wordt een markt waar mensen kunnen voelen, proeven, ruiken en dus ervaren wat er in deze regio allemaal verkrijgbaar is.

  Naast de markt zijn er ook vele randactiviteiten rondom de markt. Voor de kinderen zijn er dieren met een hoog aaibaarheidsgehalte. Er wordt historisch materieel getoond door het Historische Genootschap Wieringermeer, er is een sfeerwandeling die start en eindigt bij de markt en beide dagen is er een goede doelen diner waarvan de op...

  Lees verder
 • 30 juli 2014
  bron: www.aquatx.nl

  Een afwasborstel, lege bierflesjes, snoeppapiertjes en nog veel meer rommel die niet in de natuur thuishoort werd maandagavond uit het bos geplukt door een groep enthousiaste kinderen van Camping De Bremakker. Zij namen deel aan de eerste schoonmaakactie van AquaTX.
   

  De stichting AquaPLUS, initiatiefnemer van AquaTX, stimuleert het drinken van kraanwater uit glazen in horecabedrijven, geeft voorlichting over afval en water en organiseert schoonmaakacties in de Texelse natuur. Eind juni was de officiële start. Inmiddels schenken zo'n tien horecabedrijven dit 'Texelse kraanwater met een beetje meer', waaronder Camping de Bremakker. "We zijn erg b...

  Lees verder
 • De Lokale Actiegroep van de Kop van Noord-Holland zoekt nieuwe leden. Binnen LEADER is de Lokale Actie Groep (LAG) het centrale orgaan die bepaalt welke projecten voor Leadersubsidie in aanmerking komen, maar daarnaast ook een actieve aanjagende rol heeft in het gebied.

   

  Vanaf 2015 komt er weer een nieuw Leaderprogramma. De huidige Plaatselijke Groep zoekt daarom naar leden die de komende jaren een rol willen spelen in de ontwikkeling van de Kop van Noord-Holland. 

   
  Als lid van de LAG Kop van Noord-Holland:

  - heeft u een brede belangstelling voor plattelandsontwikkeling en visie op de sociaaleconomische ontwikkeling in de Kop van Noord-Holland en Texel
   - bent u ...

  Lees verder
 • Bron: Waddenfonds.nl

  Vanaf woensdag 17 september 2014 kunnen weer aanvragen voor subsidie worden ingediend bij het Waddenfonds. Dat heeft het dagelijks bestuur besloten. In totaal is 23,75 miljoen Euro beschikbaar. Dit bedrag is verdeeld over diverse thema’s. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met woensdag 5 november 2014. Een subsidieaanvraag moet passen binnen de doelstellingen van het Waddenfonds. In 2015 volgt een nieuwe openstellingsperiode.

  Ten behoeve van de openstelling gelden de navolgende subsidieplafonds:
  a. thema Natuur € 10.000.000,-
  b. thema Water € 3.000.000,-
  c. thema Verduurzaming energiehuishouding € 3.250.000,-
  d. thema Duurzame havens € 3....

  Lees verder
 • Van 1 februari 2014 tot en met 30 juni 2014 konden bij het Waddenfonds aanvragen worden ingediend voor subsidie. Binnen de regeling 'Budget Lokale Innovaties' hebben in totaal tien kleinschalige innovatieve projecten uit Friesland, Groningen en Noord-Holland subsidie gekregen die bijdragen aan de leefbaarheid van de omgeving. Vijf van de gehonoreerde projecten vinden plaats in Noord-Holland (Texel en Den Helder). 

  Aqua TX Kraanwater- en Milieuproject
  Het project is gericht op het stimuleren van de consumptie van Texels kraanwater uit glas (AquaTX) om de milieuvervuiling door plastic verpakkingsmaterialen voor bron- en mineraalwater te verminderen. Nederlands drinkwater is kwalitatief bet...

  Lees verder
 • Bron: Waddenfonds

  Vanaf woensdag 17 september 2014 kunnen weer aanvragen voor subsidie worden ingediend bij het Waddenfonds. Dat heeft het dagelijks bestuur besloten. In totaal is 23,75 miljoen Euro beschikbaar. Dit bedrag is verdeeld over diverse thema’s. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met woensdag 5 november 2014. Een subsidieaanvraag moet passen binnen de doelstellingen van het Waddenfonds. In 2015 volgt een nieuwe openstellingsperiode.

  Ten behoeve van de openstelling gelden de navolgende subsidieplafonds:
  a. thema Natuur € 10.000.000,-
  b. thema Water € 3.000.000,-
  c. thema Verduurzaming energiehuishouding € 3.250.000,-
  d. thema Duurzame havens &e...

  Lees verder
 • Tien veelbelovende toeristische of culturele initiatieven in de Provincie Noord-Holland worden in 2014 financieel ondersteund door Amsterdam Marketing dankzij het Toeristisch Promotiebudget Noord-Holland van € 50.000,-. Op 15 april zijn door Jan van Run, gedeputeerde Economische Zaken van de provincie, de cheques overhandigd aan de tien gehonoreerde aanvragen. Middels deze ondersteuning kunnen gezamenlijke promotie-initiatieven binnen de provincie worden gestimuleerd.

  Twee van de tien projecten worden uitgevoerd in de Kop van Noord-Holland. Easy Riding Texel en de Oranjerie 'De Groene Parel' kunnen met de bijdrage hun aanbod breed onder de aandacht brengen.

  Met de verhuur van aangepaste fietsen wi...
  Lees verder
 • Het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds heeft op 19 december 2013 besloten dat vanaf 1 februari 2014 tot en met 30 juni 2014 aanvragen kunnen worden ingediend voor subsidie uit verschillende deelprogramma's, waaronder het Budget Lokale Innovaties.

  Dit budget is beschikbaar voor kleinschalige initiatieven in de Waddenregio (in Noord-Holland zijn dit de gemeenten Texel, Den Helder en Hollands Kroon). Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet het project aan verschillende voorwaarden voldoen. Het belangrijkste is dat het project innovatief moet zijn en dat er veel draagvlak is in de lokale omgeving.

  In de toetsingscriteria leest u hier meer over.

  Neem voordat u een aanvraag indient contact op...

  Lees verder
 • De afgelopen twee jaar zijn op Texel proeven gedaan met de teelt van cranberry's. Ongeveer 20% van de binnenduingrond blijkt geschikt voor de teelt van deze oorspronkelijk Amerikaanse heideplant. Naast teeltproeven is met verschillende Texelse ondernemers de afzetmarkt in beeld gebracht. Er zijn veel producten waar de cranberry in verwerkt kan worden en daarnaast zijn cranberryvelden een mooie aanvulling op het toeristisch aanbod van het eiland.

  De consumptie van cranberry's in Nederland en omringende landen neemt jaarlijks met ongeveer tien procent toe. Ze worden in steeds meer voedings- en gezondheidsproducten verwerkt. Met landgoed de Bonte Belevenis op Texel zijn verschillende nieuwe producten ontwikkeld. Voorbeelde...

  Lees verder
 • In de Kop van Noord-Holland zijn onlangs twee aantrekkelijke, interessante interactieve exposities geopend onder de naam 'Leven van de Vis'.  Op Texel, boven De Oude Vismarkt in Oudeschild, en in Den Helder, naast de VVV op Willemsoord laten de exposities zien wat het betekent om visser te zijn. De visser als ondernemer: de investeringen die ze doen om brandstof te besparen en de bodem minder te beroeren. Maar ook de visser als mens: Hoe ga je om met een leven waarbij je elke week vijf dagen van huis bent. Wat betekent dat voor je privé-leven? En hoe ga je om met de steeds grotere regeldruk en alle inspecties aan boord?

  Voor veel mensen is onbekend wat er de afgelopen 10 jaar allemaal aa...

  Lees verder
 • Verbreding Agrarische sector in Noord-Holland Noord

  Vereniging voor verbrede Landbouw ‘De Frisse Wind' is een samenwerkingsverband van bijna 100 agrariërs in de Kop van Noord-Holland. De vereniging geeft verbreding van de landbouw in Noord-Holland een impuls door kleinschalige zorg bij de boer en onderwijs op de boerderij te stimuleren. Voor deze activiteiten in de periode 2008 tot medio 2012 heeft de vereniging € 48.800 subsidie ontvangen van het Leaderprogramma Kop van Noord-Holland en Texel en nog eens eenzelfde bedrag van Provincie Noord-Holland.

  Dankzij de bijdrage heeft de vereniging zich kunnen versterken en zijn nu zo een 10 'Klasseboeren' en  20 zorgboerderijen actief in de re...

  Lees verder
 • Steeds meer mensen ontdekken de Hooiberghut als vertrekpunt voor actieve of culturele uitstapjes. Voor deze mensen heeft de vereniging Hooiberghutten twee nieuwe kant-en-klare arrangementen ontwikkeld; Vlieg er 's uit! en Ontdek Noord-Holland met geocaching. Een presentatie van beide arrangementen vindt plaats op 14 augustus om 10:30 uur op Camping Duinzoomhoeve in Julianadorp.


  Bij het vierdaagse arrangement Vlieg er 's uit krijgen de (groot)ouders per kind een grote vlieger cadeau om zelf in te kleuren en een boekje met kortingsbonnen op een aantal culturele of sportieve attracties in de nabije omgeving. Om het verblijf helemaal compleet te maken zijn de eerste avond de bedden opgemaakt, is er een knapperend ho...

  Lees verder
 • Overal in Nederland worden projecten uitgevoerd die mede mogelijk gemaakt worden met Europees geld. Dit geldt ook voor projecten in de Kop van Noord-Holland die bijvoorbeeld zijn gesteund met Leader subsidie. Meer dan 140 projecten hebben zich aangemeld voor de Europa om de hoek Kijkdagen. Deze vinden in het hele land plaats op 10, 11 en 12 mei 2013. Drie projecten in de Kop van Noord-Holland die zijn gerealiseerd met steun van Leader stellen hun project open voor publiek tijdens deze Europese Kijkdagen.

  Zorgboerderij Dijkgatshoeve in Wieringerwerf
  Zorgboerderij Dijkgatshoeve verleent zorg en onderdak aan 16 mensen met een verstandelijk beperking. Er zijn ook negen appartementen gebouwd voor mensen met een psychosoc...

  Lees verder
 • Op vrijdag 5 april kwamen ruim 70 ondernemers, bestuurders en maatschappelijke organisaties bijeen in Schagen om de toekomst van Leader in de Kop te bespreken. Om een nieuw Leadersubsidieprogramma naar de regio te halen is het van belang te bepalen welke thema's in de Kop van Noord-Holland en Texel actueel zijn en waar een Leaderprogramma haar meerwaarde in kan hebben. De conclusie is in ieder geval dat Leader vooral wordt ingezet voor kleinschalige projecten die bottom up tot stand zijn gekomen.   

  Leader 2007-2013
  Leader is een subsidieprogramma dat wordt gefinancierd door de Europese Unie met cofinanciering van de gemeenten uit de Kop van Noord-Holland en Provincie Noord-Holland. Leader heeft als d...

  Lees verder
 • De Plaatselijke Groep van Leader Kop van Noord-Holland en Texel organiseert op vrijdag 5 april 2013 de bijeenkomst "Toekomst van Leader in de Kop van Noord-Holland".

  Locatie: Best Western Slothotel Igesz, Markt 22 te Schagen

  Leader is een subsidieprogramma dat wordt gefinancierd door de Europese Unie met cofinanciering van de gemeenten uit de Kop van Noord-Holland en Provincie Noord-Holland. Leader heeft als doel het platteland van de Kop van Noord-Holland verder te ontwikkelen en leefbaar te houden. Het huidige Leaderprogramma (2007-2013) heeft inmiddels 35 innovatieve projecten gesteund met een totale investering van ruim 7 miljoen euro.

  De Plaatselijke Groep van Leader is een samenwer...

  Lees verder
 • De toeristische sector in de Kop van Noord-Holland wil de kwaliteit van het toeristisch aanbod in de regio verbeteren met het project 'Gastvrije Kop van Noord-Holland'. In de regio's West-Friesland en Noord-Kennemerland heeft dit project al eerder kleinschalige toeristische ondernemers ondersteund. Met financiering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma Leader en Provincie Noord-Holland is Gastvrij Noord-Holland aangepast aan het toeristisch aanbod in de Kop van Noord-Holland en wordt het daar nu uitgerold.

  Gastvrije Kop van Noord-Holland is de werktitel van een project waarmee beoogd wordt het kleinschalig aanbod te bundelen onder een nog te ontwikkelen koepelconcept. Kleinschalige toeristische verblijfsaccommodaties...

  Lees verder
 • Drie bollenbedrijven uit de Kop van Noord-Holland hebben een coöperatie opgericht om hun krachten te bundelen. Ze hebben als doel innovatieve ‘bol op pot' producten te ontwikkelen en in de markt te zetten. Hiervoor hebben zij een bijdrage van € 20.000 ontvangen van het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma Leader en Provincie Noord-Holland.

  De coöperatie houdt zich niet alleen bezig met innovatieve product ontwikkeling maar ook met zo duurzaam en ecologisch mogelijk produceren. In de veranderende markt waarin gemak en duurzaamheid sleutelwoorden zijn is het zaak dat de bollensector zich hieraan aanpast. De samenwerkende bedrijven willen door marktonderzoek vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen...

  Lees verder
 • Op donderdag 22 november werden in het voor deze gelegenheid heropende gemeentehuis van Wieringerwerf, negen voorstellen voor de ontwikkeling van kleine kernen in de kop van Noord Holland aan het publiek gepresenteerd.

  Ontwerpers, gemeenten en provinciebestuurders, projectontwikkelaars en bewoners troffen elkaar op een inspirerende bijeenkomst. De voorstellen betroffen lokaties in Den Oever, Kolhorn en ‘t Zand.

  Opvallend veel werd er gesproken over de kansen en mogelijkheden die krimp en kredietcrisis bieden aan het op creatieve wijze omgaan met de leefbaarheids en ontwikkelingsproblemen van kleine kernen.

  In een vervolg op de ontwerpwedstrijd en het symposium Dorpsbouwmeester, zullen d...

  Lees verder
 • Wat kun jij bijdragen aan jouw platteland, in een speelveld waarin beleid verandert en burgers steeds meer zelf regelen? Die vraag staat centraal op de Plattelandsconferentie van Netwerk Platteland en Dienst Landelijk Gebied, op 13 en 14 decembera.s. in Wageningen. Geen standaard conferentie met keynote-sprekers en een etalage van goede praktijken, maar een werkatelier waarin deelnemers zelf aan de slag gaan met hun concrete eigen vragen voor hun platteland van de toekomst.

  De conferentie luidt het laatste jaar in van Netwerk Platteland en maakt een start met een nieuwe plattelandsbeweging. Want het platteland verandert: we zien krimp, ontgroening en vergrijzing, maar ook nieuwe economische activiteiten, nieuw...

  Lees verder
 • Passie Op het Platteland-prijs
   
  In het voorjaar van 2013 wordt voor de tweede keer de Passie Op het Platteland-prijs uitgereikt, om succesvolle, inspirerende, bijzondere of innovatieve projecten op het platteland eens extra in het zonnetje te zetten.

  Voor wie? 
  Projecten die gefinancierd zijn vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2), kunnen meedingen naar de POP-prijs.
   
  Twaalf nominaties, vier winnaars 
  Uit de inzendingen nomineert de jury twaalf projecten. Uit deze genomineerden kiest de jury uiteindelijk vier winnaars; één voor iedere ‘as' (prioriteit) vanuit POP2.
  Bij de beoordeling let de jury  vooral ...

  Lees verder
 • Op vrijdag 5 oktober presenteert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Kaap Skil, museum van jutters en zeelui, op Texel de publicatie Onderwaterarcheologie op de Rede van Texel.

  Dit archeologisch rapport behandelt de locatie ten oosten van het Waddeneiland Texel genaamd Burgzand waar 300 jaar lang (tussen 1500-1800) schepen voor anker zijn gegaan. Auteur en senior onderzoeker scheepsarcheologie Arent Vos onderzocht gedurende een periode van zeven jaar twaalf scheepswrakken in dit gebied.

  De Rede van Texel is een belangrijke publicatie op het vakgebied van de scheeps- en onderwaterarcheologie. Dit rapport levert veel informatie op ten behoeve van de bescherming van ons maritieme erfgoed. Vos: 'Het...

  Lees verder
 • Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben besloten ruim € 800.000 subsidie te verstrekken aan de gemeente Den Helder, Noord-Hollands Landschap en de stichting Helderse Vallei.

  Het doel is met negen concrete projecten de kuststreek bij Den Helder aantrekkelijker te maken voor bezoekers, bedrijven en bewoners. GS leggen het besluit in november voor aan Provinciale Staten.

  Rond het bezoekerscentrum De Helderse Vallei in de Noord Duinen zullen projecten worden uitgevoerd zoals: het herstel van de natuur van de donkere duinen, het plaatsen van een uitkijkpunt, verbeteringen van strandslagen en de aanleg van ruiterpaden, fietspaden, en het afmaken van recreatieknooppunt De Helderse Vallei. De projecten ...

  Lees verder
 • Het  gedecentraliseerde Waddenfonds gaat op 1 oktober van start. Dat heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van het Waddenfonds besloten. Om deze start mogelijk te maken heeft het DB Pionierprogramma's en de daarbij behorende Subsidieverordening van het Waddenfonds voorlopig vastgesteld.  Het Algemeen Bestuur Waddenfonds beslist op 21 september over het voorstel.

  Belanghebbenden kunnen vanaf 1 oktober subsidieaanvragen indienen. Deze aanvragen moeten passen binnen de doelen van het Waddenfonds, het Uitvoeringsprogramma 2010 - 2014 en de programma-  en actielijnen van het Waddenfonds. Daarnaast geldt uiteraard de Subsidieverordening van het Waddenfonds.

  De programma- en actielijnen zijn onderverdeeld i...

  Lees verder
 • De Plaatselijke Groep van Leader Kop van Noord-Holland heeft vier filmpjes laten maken van projecten die leadersubsidie hebben ontvangen. De filmpjes laten sterke projecten zien uit de thema's van het Ontwikkelingsplan 'de Kop Vooruit'. 

  Thema landbouw
  Het eerste filmpje gaat over het project 'Het Waddengebied gaat voor Goud', waarin het streekmerk Waddengoud verder wordt uitgebouwd.

  Thema Toerisme en Recreatie
  Het tweede filmpje laat zien hoe Sandra Munster van Kwekerij Munster de tulpenkas van haar man tot een succesvolle toeristische atractie heeft gemaakt. 

  Thema Duurzame energie en innovatie
  Het derde filmpje laat zien hoe zowel het eila...
  Lees verder
 • Recent heeft Helder events een bijdrage ontvangen van het Plattelandsontwikkelings-programma Leader, Provincie Noord-Holland en de 9 gemeenten uit de Kop van Noord-Holland van. Met deze bijdrage wordt de komende maanden het avontuurlijk klimpark ‘de Klim Vallei’ in het Mariëndal in Den Helder gebouwd, vlakbij het bezoekerscentrum en kinderboerderij ‘de Helderse Vallei’ en het Openluchttheater.

  Dit gebied in Den Helder is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. De kinderboerderij is al van de Donkere Duinen verplaatst naar het Mariëndal en het bezoekerscentrum ‘de Helderse Vallei’ is daar bij gekomen. Er is een openluchttheater gebouwd en er zijn plannen voor een pannenkoekenre...

  Lees verder
 • Stichting Wasteland krijgt € 20.000 subsidie van het Plattelandsontwikkelingsprogramma Leader en een bijdrage van € 20.000 van de gemeenten in de Kop van Noord-Holland voor het project Dorpsbouwmeester. Het project draagt bij aan de leefbaarheid in oude dorpskernen door nieuwe openbare functies te bedenken voor bestaande leegstaande panden.

  Stichting Wasteland gebruikt de subsidie om een architectuurwedstrijd te organiseren voor drie bestaande gebouwen in de regio. De dorpen in de Kop van Noord-Holland hebben altijd een economische en sociaal maatschappelijke functie gehad. De trend is echter dat dorpen steeds uitgestrekter en steeds leger worden. Woonfuncties verschuiven naar de randen van de dorpen en andere functies en v...

  Lees verder
 • Recent hebben twee projecten uit de bloembollensector een bijdrage ontvangen van het Plattelandsontwikkelingsprogramma Leader, Provincie Noord-Holland en de 9 gemeenten uit de Kop van Noord-Holland. De Floratuin in Julianadorp en Het tulpencentrum Zijpe kunnen beide rekenen op € 100.000 euro. Zo wordt een impuls gegeven aan kennis, innovatie en vermarkting in de bollensector.

  Met zo'n 5.000 hectare bloembollen is het Noordelijk Zandgebied in de Kop van Noord-Holland het belangrijkste bloembollengebied van Nederland. Toch kampt de sector met problemen waar het gaat om de afzet. Het is dan ook belangrijk dat de sector blijft innoveren en mee gaat met de marktontwikkelingen.

  Floratuin
  Op de Floratuin in Julianad...

  Lees verder
 • De Plaatselijke Groep van Leader Kop van Noord-Holland en Texel organiseert op 2 december de bijeenkomst „De Spirit van de Kop?. Draagt u de plattelandsontwikkeling in de Kop van Noord-Holland een warm hart toe? zorg dan dat u er bij bent en praat mee over de toekomst van de Kop!

  Datum : vrijdag 2 december 2011

  Tijd : van 14.15 tot 18.00 uur

  Locatie: zorgboerderij Dijkgatshoeve, Noorderdijkweg 24, Wieringerwerf

  Het Leaderprogramma 2007-2013 is volop in uitvoering. In de afgelopen jaren hebben al 33 projecten een bijdrage uit het Leaderprogramma mogen ontvangen. Sommige projecten zijn al met succes afgerond en andere projecten zijn nog in uitvoering of wachten nog op een beschikking. Het bu...

  Lees verder
 • ELREN, dat staat voor "European Leader Renewable Energy Network", is een energienetwerk waar internationale partners ervaringen en kennis uitwisselen. Op donderdag 15 en vrijdag 16 september komen de internationale partners uit Italië, Griekenland, Ierland, Tsjechië en België naar Willemsoord in Den Helder om kennis en ervaring uit te wisselen en projecten te bezoeken. ELREN is een initiatief van de Plaatselijke Groep (adviescommissie) van Leader en krijgt subsidie uit het Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling Leader.

  Het doel van de bijeenkomst is gezamenlijke ambities vast te stellen op het gebied van duurzame energie en te leren van lokale duurzame energie initiatieven....

  Lees verder
 • De Wadvissers, de Waddenvereniging, stichting Landschapszorg, zeekraalsnijder Bart Dekker, gemeente Wieringen en Staatsbosbeheer slaan de handen ineen om ‘het Schor' in Den Oever te ontwikkelen en onderhouden. Deze buitendijkse natuurlijke kwelder van 100 hectare dreigt te verzanden als er niks gebeurt. Voor dit project is 160.000 euro toegezegd uit het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader.

  Het schor van Den Oever is een natuurgebied dat goed toegankelijk is voor inwoners en dagrecreanten. ‘t Schor is na de realisatie van de oude havenmond langzaam aan ontstaan en verbindt het eiland Wieringen met de Waddenzee. Maar de kwelderuitbreiding staat de laatste jaren stil en de kwelder wordt ...

  Lees verder
 • De Regio VVV Kop van  Noord-Holland wil de gehele regio Kop van Noord-Holland voorzien van digitale informatiezuilen.  In verschillende gemeenten zijn de afgelopen jaren reeds informatiezuilen geplaatst. Nu is het de beurt aan Schagen, Anna Paulowna, Wieringerwerf en Sint Maartenszee. Het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader en de gemeenten in de Kop van Noord-Holland dragen in totaal 21.000 euro bij aan deze voorziening.

  Voor deze en de bestaande informatiezuilen wordt ook een nieuwe gebruiksvriendelijke website gemaakt. De site maakt gebruik van de laatste technieken, zoals Google Maps. Doordat de site optimaal is afgestemd op touch screen schermen kan de bezoeker eenvoudig navigeren met behulp v...

  Lees verder
 • Samen met de Texelse scholen zetten Ecomare en Stichting Kopwerk zich in voor duurzaam en innovatief basisonderwijs op Texel. Zij richten zich met het Natuur- en Milieueducatie arrangement (NME) op de twaalf Texelse basisscholen. Recent heeft het project een bijdrage gekregen van het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader en de gezamenlijke gemeenten in de Kop van Noord-Holland. In totaal dragen zij 52.000 euro bij aan het project.

  Het NME arrangement sluit goed aan bij het Leader Ontwikkelingsplan van de Kop van Noord-Holland en Texel. Duurzaam, innovatief onderwijs heeft zowel ecologische, sociaal maatschappelijke als economische voordelen. Bovendien sluit duurzaam basisonderwijs goed aan bij de duurzaamheid...

  Lees verder
 • De Noord-Hollandse Energie Coöperatie (NHEC) is een energiebedrijf dat gas en 100% lokaal opgewekte duurzame elektriciteit produceert en levert in de kop van Noord-Holland. De coöperatie is opgestart op 29 juni 2009. Recent is subsidie toegekend uit het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader voor de opstart van NHEC. Leader en de gezamenlijke gemeenten in de Kop van Noord-Holland dragen in totaal 100.000 euro bij aan het project.

  NHEC is in anderhalf jaar tijd uitgegroeid tot een echte energieleverancier met inmiddels 250 leden en 300  klanten. NHEC levert energie van Noord-Hollandse bodem dat wordt opgewekt uit schone energiebronnen, zoals zon, wind, water en biomassa. De winst wordt geïnv...

  Lees verder
 • Het bedrijf Wilms Den Helder BV is al sinds 2008 bezig met het ontwikkelen van een innovatieve methode voor het drogen van bloembollen. In januari 2008 won hij hiermee de tweede prijs van het MKB energie idee van Senternovum (nu Agentschap.nl). In een demonstratieproject bij een innovatieve Bloembollenkwekerij in de Kop van Noord Holland wordt nu onderzocht in hoeverre de techniek geschikt is voor de praktijk. Voor dit demonstratieproject is een bijdrage toegekend uit het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader. De provincie Noord-Holland had al eerder een subsidie toegezegd.

  De bloembollensector staat onder economisch zware druk, mede door de steeds stijgende energiekosten. Bloembollen moeten namelijk ged...

  Lees verder
 • Het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma Leader en de gemeenten in de Kop van Noord-Holland geven subsidie voor het project ‘De Kop in Bloei'. Het project is bedoeld om samenwerking tussen toeristische ondernemers in de Kop van Noord-Holland te stimuleren. Ondernemers die vernieuwende toeristische producten en arrangementen ontwikkelen kunnen bij Ontwikkelingsbedrijf NHN terecht voor een stimuleringsbijdrage van maximaal 5.000 euro.

  De Plaatselijke Groep Leader, bestaande uit diverse vertegenwoordigers van organisaties in de Kop van Noord-Holland, heeft het initiatief genomen voor het project ‘De Kop in Bloei'. Het project versterkt en verbindt het toeristisch aanbod door het ondersteunen van nieuwe arran...

  Lees verder
 • De afgelopen jaren is het streekmerk "Waddengoud" steeds bekender geworden. Steeds meer producten voldoen aan de eisen van dit keurmerk. Het gaat daarbij om producten die ecologisch en duurzaam zijn en - niet onbelangrijk - hun oorsprong vinden in het Waddengebied. De Waddengroep wil met dit nieuwe integrale project ecologie koppelen aan economie door gebruikmaking van het streek (keur) merk Waddengoud. Het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader en Provincie Noord-Holland dragen elk 202.693,- euro bij aan dit project om duurzame economische initiatieven in het Noord-Hollandse Waddengebied te stimuleren.

  Het streek(keur)merk Waddengoud is breed toepasbaar en biedt allerlei nieuwe mogelijkhe...

  Lees verder
 • Ecomare heeft samen met Stichting Kopwerk het project ‘Duurzaam onderwijs op Texel' opgestart. Doel is om voor én met de Texelse basisscholen een duurzame leerlijn te ontwikkelen. Op vrijdag 18 juni is de stuurgroep, samengesteld uit Texelse organisaties die zich in willen zetten voor duurzaamheid, voor het eerst bij elkaar gekomen. Tijdens deze bijeenkomst heeft wethouder E. Hercules namens de gemeente de aftrap voor het project gegeven en als eerste de intentieverklaring ondertekend.

  Met dit project leveren de basisscholen een concrete bijdrage aan de ambitie van Texel om in 2020 energieneutraal te zijn. Duurzame ontwikkeling begint immers bij de jeugd. Het doel van het project is om de kinderen bewust te ma...

  Lees verder
 • De provincie Noord-Holland (ca 50%), het Europees Visserijfonds (50%) en de deelnemende gemeenten stellen ruim 1,2 miljoen euro beschikbaar voor de sociaal-economische versterking van de visserijgebieden in Noord-Holland. Gedeputeerde Jaap Bond is zeer verheugd over deze openstelling: "Sociaal en economisch zijn de vissers van groot belang voor de vissersplaatsen in Noord-Holland. Levendige havens, versmarkten en toeristische trekpleisters. De ingezette verbreding in relatie tot het toerisme biedt nieuwe kansen en ondernemers pakken die kansen ook."  

  Van 1 juli tot 31 augustus 2010 kunnen in de gemeenten Den Helder, Texel, Wieringen, Wieringermeer, Enkhuizen, Volendam/Edam en Andijk weer visserijproject...

  Lees verder
 • Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord stimuleert regionale en internationale projecten op het gebied van energiebesparing- en duurzame energie in de Kop van Noord Holland. Het ELREN project, dat staat voor “European Leader Renewable Energy Network” is een energie-netwerk waar internationale partners ervaringen en kennis uitwisselen. ELREN is benoemd tot “Best Practice project” door de Europese commissie. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft de tweede fase van dit succesvolle project voor een subsidie ingediend bij Leader, het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Leader en Provincie Noord-Holland ondersteunen ELREN in totaal met 76.000 euro.

  ELREN beoogt duurzame energie projecte...

  Lees verder
 • Sinds 2009 is de vuurtoren op de noordpunt van Texel opengesteld voor publiek. Vanaf de omloop van de vuurtoren hebben bewoners en bezoekers van Texel een prachtig uitzicht over de Waddenzee en Texel. Openstelling van de Vuurtoren draagt bij aan de aantrekkelijkheid van Texel voor de toerist en recreant.

  Om de vuurtoren geschikt te maken voor bezoek worden er diverse aanpassingen gedaan en extra voorzieningen gemaakt, zoals een toegangspad, piketpoortjes en sanitaire voorzieningen.
  Onderweg naar boven kom je langs verschillende presentaties. Er is informatie over de geschiedenis van de toren en ook is te zien dat de toren in de oorlog zwaar werd beschadigd. Rond de oude, kapotte toren werd na de oorlog een nieuwe m...

  Lees verder
 • De Westfriese Omringdijk is een belangrijke culturele en landschappelijke attractie, die nog onvoldoende bekendheid geniet, zowel binnen als buiten de regio. Kunst en Cultuur Noord-Holland zet zich samen met het Ontwikkelingsbedrijf, de Westfriese gemeenten en andere partners in om de Westfriese Omringdijk op de kaart te zetten. Het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader ondersteunt deze ontwikkeling met 24.500 euro. Ook Provincie Noord-Holland draagt ruim 20.000 euro bij.

  Meerjarig programma Westfriese Omringdijk

  In 2009 hebben Kunst en Cultuur Noord-Holland en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord het meerjarig programma ‘Westfriese Omringdijk: mon...

  Lees verder
 • Vanaf 2007 is in de Kop van Noord- Holland en Texel een nieuw EU programma Leader van start gegaan met als doel de regio een extra sociaal economische impuls te geven. Veel waarde wordt gehecht aan samenwerking en het verbeteren van het organisatievermogen van de lokale gemeenschap. Met name voor Texel blijkt dit het EU programma Leader zeer succesvol. Daarnaast is het voor Texel een interessante investering. Jaarlijks investeert Texel een bedrag van 11 duizend euro. Aan subsidies voor Texelse projecten is inmiddels bijna 150 duizend ontvangen en voor ruim 380 duizend euro aan Texelse projecten ingediend.

   

  Het programma Leader is een vervolg van het Leader+programm...

  Lees verder
 • Op 12 november brachten 50 Spanjaarden een bezoek aan twee Leader projecten in de Kop van Noord-Holland. Ze bezochten het project ‘Robotisering in de paprikateelt’ en het ‘Energieproject Woudmeer’. Beide projecten zijn vanwege hun innovatieve karakter gesteund door de Plaatselijke Groep van Leader. Er zijn  31 plattelandsgebieden in Nederland aangewezen als Leadergebied en de Kop van Noord-Holland is daar één van.

  Transnationale samenwerking

  Internationaal vindt veel uitwisseling plaats tussen Leadergebieden om van elkaar te leren en projectideeën op te doen. De Spanjaarden zijn vertegenwoordigers van Leadergebieden uit verschillende delen van Spanje. Zij bezocht...

  Lees verder
 • De Studieclub Schapenhouderij op Texel doet onderzoek naar methoden om ziekte en sterfte onder schapen en lammeren te minimaliseren. Een van de mogelijkheden om dit te bereiken is het gebruik van een scanapparaat waarmee betrouwbare informatie kan worden verkregen over het aantal lammeren dat een schaap draagt. Met deze informatie kan het schaap op de juiste manier worden gevoerd, zodat de kans op ziekte aanzienlijk kleiner wordt. De studieclub heeft financiering gevraagd om het scannen te ontwikkelen en uit te testen. Het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader en de provincie Noord-Holland ondersteunen dit initiatief elk met ruim 15.000 euro.

  De Studieclub Schapenhouders op Tex...

  Lees verder
 • Quest Innovations ontwikkelt in samenwerking met universiteiten nieuwe technologieën waarmee automatisering van de tuinbouwsector mogelijk wordt. Automatisering wordt nog nauwelijks toegepast in deze sector, omdat het heel moeilijk is de kwaliteit van producten als paprika’s en tomaten te identificeren met camera’s. De nieuwste technologie maakt het nu wel mogelijk. Op Agriport A7 in Wieringermeer vindt een proefproject plaats. Op 8 juni 2009 wordt dit project officieel geopend. Het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader ondersteunt dit initiatief met 25.000 euro evenals de Provincie Noord-Holland die ook 25.000 euro bijdraagt.

  De ontwikkelingen in zeer geavanceerde apparatuur staat niet stil. In de ...

  Lees verder
 • Het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader en de Provincie Noord-Holland geven elk een kleine 50.000 euro aan de vereniging voor verbrede landbouw De Frisse Wind. Sinds 2003 waait De Frisse Wind door de Kop van Noord-Holland. De vereniging is opgericht om agrariërs te helpen bij het uitbreiden van  bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld het aanbieden van zorg op de boerderij,  agrarisch natuurbeheer, recreatie en toerisme of biologische landbouw. Met het project Verbreding Frisse Wind, wil de vereniging haar activiteiten verder uitbreiden om de regionale agrarische sector nog beter te verankeren. De vitaliteit en de leefbaarheid van het platteland en daarmee het behoud van het open landschap in de Kop van Noord-Hol...

  Lees verder
 • Op dinsdag 19 mei geven Hans Boskeljon, wethouder van Den Helder, en Jan Manderfeld, voorzitter raad van toezicht stichting Bezoekerscentrum Duinen Noordkop op een feestelijke manier een startsein voor de bouw van het Bezoekerscentrum Duinen Noordkop. Dit unieke activiteitencentrum annex kinderboerderij heeft als hoofdfunctie natuur- en milieueducatie. Het Europese plattelandontwikkelingsprogramma Leader heeft 35.000 euro  van de 100.000 euro bijgedragen die de gemeente Den Helder heeft gemaakt voor de kosten voor de planvorming en de overige voorbereidingswerkzaamheden.

  Het bezoekerscentrum en de kinderboerderij komen op voormalig bollenland te staan. Het nieuw ingerichte natuurgebied grenst aan het plas- drasgebied Mariëndal...

  Lees verder
 • Precies een jaar geleden is het nieuwe Leaderprogramma van start gegaan. Er zijn weer veel interessante en innovatieve projecten aangemeld voor een Leaderbijdrage. Van al die projecten heeft de Plaatselijke Groep het afgelopen jaar 15 projecten gesteund.

  De eerste verjaardag van Leader 2007-2013 in de Kop van Noord-Holland en Texel willen we graag samen met u vieren bij Kwekerij Munster van Siem en Sandra Munster in Slootdorp.

  U bent van harte welkom op:

  maandag 30 maart 2009
  15.00 tot 18.30 uur
  Wierweg 7, 1774 NH Slootdorp

  De tulpenkwekerij van familie Munster organiseert excursies voor toeristen en recreanten.
  “De Tulpenexcursie” is een van de p...

  Lees verder
 • Op mini-camping de Duinzoomhoeve in Julianadorp aan Zee wordt de eerste ‘Hooiberghut' in de Noordkop gebouwd, een concept dat is gebaseerd op de succesformule van de trekkershut. Deze nieuwe verblijfsaccommodatie leent zich uitstekend voor opname in wandel- en fietsarrangementen. De hooiberghut bestaat al in Utrecht en de Gooi- en Vechtstreek. De familie Romar van de Duinzoomhoeve ziet in dit concept goede kansen voor de toeristische sector in de Kop van Noord-Holland. Het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader en de provincie Noord-Holland dragen daarom ruim 25.000 euro bij aan het project.

  In de Kop van Noord-Holland is er steeds meer behoefte aan kleinschalige en betaalbare log...

  Lees verder
 • Op Texel hebben een aantal bewoners de handen ineengeslagen om gezamenlijk duurzame energievoorzieningen te realiseren op het eiland. Eind 2007 hebben zij de coöperatie TexelEnergie opgericht. Het is nu al een succes: er zijn inmiddels 1.700 leden, zowel particulieren als ondernemers hebben zich bij de coöperatie aangesloten. Het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader heeft ruim € 58.000,- euro toegezegd om het project te kunnen opstarten. Ook de gemeenten van de Kop van Noord-Holland dragen gezamenlijk ruim € 30.000 bij. TexelEnergie is een uniek initiatief en draagt bij aan de gemeentelijke ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn.

  De coöperatie wil zich ont...

  Lees verder
 • Landschap Noord-Holland ontwikkelt nieuwe moderne voorlichtingsmiddelen om de natuur en cultuurhistorie interessant te maken voor een brede doelgroep, met speciaal oog voor de jongeren. In samenwerking met de Vereniging Innovatief Zijpe zijn mooie locaties in de Noordkop uitgezocht voor het inrichten van informatiepunten. Een aantal van deze informatiepunten is interactief met een SMS en MP3 functie. Het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader ondersteunt deze ontwikkeling met ruim 37.000 euro. Ook Provincie Noord-Holland draagt ruim 6.000 euro bij.

  Verschillende nieuwe natuurgebieden zijn nog onvoldoende bekend bij bewoners en bezoekers. Door de geschiedenis en ontstaanswijze van deze landschap...

  Lees verder
 • Met plezier willen wij u wijzen op de nieuwe website www.ziltezeekool.nl. Deze site doet verslag van de onderzoeken die op Texel worden uitgevoerd naar de teelt van zilte groenten. Stichting Sint Donatus onderzoekt, samen met onder andere de Vrije Universiteit van Amsterdam, de mogelijkheden van zilte teelt. In de hele wereld treedt verzilting van landbouwgronden op. Door deze onderzoeken bereiden wij ons voor op toekomstige alternatieve landbouwmethoden. Daarbij zien we verzilting als een kans in plaats van een probleem.

  Enthousiaste koks
  Inmiddels hebben we op Texel een seizoen lang (van oktober tot en met maart) ervaring opgedaan met de teelt en de oogst van de groente Zilte Zeekool. De oogst was nog beperkt, maar we zijn t...

  Lees verder
 • De Europese Commissie en de Provincie Noord-Holland hebben besloten dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel tot en met 2013 subsidies beschikbaar zijn voor plattelandsontwikkeling.  Het speciale EU programma Leader voor het behoud van de economische vitaliteit in het landelijk gebied, wordt met zes jaar verlengd. Het vervolgprogramma Leader heet De Kop vooruit!

  De doorstart van het EU subsidieprogramma Leader is tijdens een goed bezochte bijeenkomst in het kerkje van Kolhorn door gedeputeerde van Economische Zaken, de heer Jaap Bond bekrachtigd. Het huidige programma Leader+ is afgesloten met de uitgifte van een Projectenkaart. Zeventig projecten zijn in de afgelopen zeven jaar uitgevoerd. In totaal heeft Leader+ vijf mi...

  Lees verder
 • Op Texel wordt hard gewerkt aan nieuwe kansen voor oude groenten. Het project Zilte Producten als onderdeel van het overkoepelende landelijke project Zilte Landbouw, krijgt met ruim 130.000 euro steun van Leader+, het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Kop van Noord-Holland en Texel. Ook de provincie Noord-Holland neemt deel in het project. Binnenkort komt de promotiefolder uit van de zilte zeekool, de nieuwe groente van de Wadden!

  Tot nu toe verbouwden alleen particulieren de oude groente en werd er hier en daar wat in het wild groeiende zeekool geoogst. Deze voorjaarsgroente wordt in de volksmond ook wel de zilte asperge genoemd. Toprestaurants met exclusieve gerechten op de menukaart, gebruiken heel soms z...

  Lees verder
 • Het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader+ heeft aan de wieg gestaan van het project ‘Nieuwe schone brandstof voor transport over land en water’ dat door de organisaties Trilance en New Energy Docks in 2005 is ingediend. Zonder een financiële bijdrage van Leader+ kon het project niet van de grond getild worden. Vorige week is het experimentele project succesvol afgerond. De nieuwe veerboot van de TESO, de Dokter Wagemaker, vaart op de nieuwe schone brandstof Gas to Liquids (GTL) Fuel van Shell. De veerboot is het eerste maritieme object ter wereld dat deels op deze brandstof vaart.

  De directie van TESO heeft de motorleverancier Pon Power gevraagd om de hulpmotoren van de Dokter Wagemaker aan te passe...

  Lees verder
 • De komende twee weken kunnen bezoekers van EcoMare weer een test doen met een nieuwe techniek om tijdens een wandeling in het Duinpark bij EcoMare natuurinformatie te krijgen.
   
  In september jl. konden bezoekers deze nieuwe techniek voor het eerst testen. Honderden mensen deden mee aan de test met bijbehorende enquête. De reacties waren erg positief en de ontwikkelaars van het systeem leerden veel van dit publiek. Alle reden om de komende twee weken onze bezoekers uit te nodigen voor de tweede test. Nu zijn alle paden in het Duinpark in het systeem opgenomen en hoeft de bezoeker dus geen keuze meer uit bestaande wandelingen te maken.


   

  ...
  Lees verder
 • Verantwoord vis eten is nu ook voor de Nederlandse consument mogelijk. Odin, een bekende groothandel van natuurvoeding zal als eerste duurzaam gecertificeerde vis uit het Waddengebied onder de noemer “Waddengoud” introduceren op de Nederlandse markt.

  De eerste vissoort die nu in het natuurvoedingskanaal verkrijgbaar is heeft de naam “Harder”. De harder is een erg exclusieve vis die vanuit Nederland voor het grootste gedeelte aan Franse toprestaurants wordt geleverd. De harder uit de Waddenzee in gerookte vorm, met zijn eigen en bijzondere smaak, gaat nu zijn debuut op de Nederlandse (natuurvoedings)markt maken. Harder is een seizoensgebonden vis en zal daarom niet onbeperkt beschikbaar zijn.

  ...
  Lees verder
 • Het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader+ Kop van Noord-Holland heeft een financiële bijdrage verleend aan drie projecten: promotie voor het Texels Lamsvlees, het behoud van landschapsreservaat de Hoge Berg op Texel en Old Skipper Towns. Hiermee is ruim € 155.000 gemoeid.
  Deze projecten vallen allemaal binnen het thema duurzame ontwikkeling van het platteland en het behoud van cultuurhistorisch erfgoed. Het programma Leader+ Kop van Noord-Holland en Texel heeft als opdracht initiatieven te ondersteunen die een bijdrage leveren aan het leefbaar en vitaal houden van het platteland. Het Texels schaap heeft hier alles mee te maken en zo ook de karakteristieke historische visserhavens in het Waddengebied.
  ...
  Lees verder
 • Het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader+ Kop van Noord-Holland heeft een financiële bijdrage verleend aan drie projecten: promotie voor het Texels Lamsvlees, het behoud van landschapsreservaat de Hoge Berg op Texel en Old Skipper Towns. Hiermee is ruim € 155.000 gemoeid.

  Deze projecten vallen allemaal binnen het thema duurzame ontwikkeling van het platteland en het behoud van cultuurhistorisch erfgoed. Het programma Leader+ Kop van Noord-Holland en Texel heeft als opdracht initiatieven te ondersteunen die een bijdrage leveren aan het leefbaar en vitaal houden van het platteland. Het Texels schaap heeft hier alles mee te maken en zo ook de karakteristieke historische visserhavens in het Waddengebied....

  Lees verder
 • De WLTO en het Gewest Kop van Noord-Holland hebben het initiatief genomen om te onderzoeken hoe en op welke manier ze de agrarische sector het beste kunnen adviseren als het gaat om technische en bouwkundige aanpassingen in het bedrijf. Het blijkt dat er nog heel veel kosten bespaard kunnen worden als de agrarische ondernemers energie- zuiniger werken, minder water verbruiken en efficiënter hun afval verwerken. Ook in de bedrijfsvoering kan een kostenbesparende aanpak ingevoerd worden. Leader+, Kop & Munt en de provincie zijn enthousiast over het initiatief en hebben subsidies verstrekt om het onderzoek voor het oprichten van een Servicebureau te laten plaatsvinden.

  Het haalbaarheidsonderzoek zal in het voorjaar 2005 worden ...

  Lees verder
 • Een vertegenwoordiging van de lokale bevolking vormt de Plaatselijke Groep. Deze groep, bestaande uit 12 personen uit de regio, bepalen welke projecten in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van Leader+
  De groep wordt gevormd door lokale bestuurders, ondernemers en vertegenwoordigers van de agrarische, toeristische en ICT sector, van vrouwenorganisaties, milieu- en natuurorganisaties, een lokale werkgroep en van de Provincie Noord-Holland.

  Geen enkele subsidie wordt zonder voorwaarden verleend dus ook deze niet. Een ervan is dat de subsidie door andere partijen met tweederde vermeerderd wordt want een eventuele bijdrage van Leader+ dekt nooit meer dan eenderde van de projectkosten. Die andere partijen kunnen overhe...

  Lees verder
 • Actieve ondernemers op en rond de Waddenzee, Stichting Duurzaam Texel en Ecomare, het centrum voor Wadden en Noordzee, hebben alledrie een subsidieverzoek bij Leader+ ingediend. De ondernemers willen toeristisch recreatieve kennis in het buitenland vergaren. Stichting Duurzaam Texel vraagt een financiële bijdrage voor een project waarbij duurzaam bouwen (dubo) centraal staat en Ecomare vraagt middelen om op Texel een webpark aan te leggen met smartphones.

  Vijf TIP’s (Texel Info Punten) staan op Texel en zijn een groot succes. Natuur- en landschapsinformatie en toeristische informatie zijn elke dag digitaal opvraagbaar. Voor de zomer zullen een aantal TIP’s aan de oostkant van het eiland geplaatst worden en de nieuwe boot va...

  Lees verder
 • De projecten die bij Leader+ ingediend kunnen worden, moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Om het eisenpakket overzichtelijk te houden is in de Kop van Noord-Holland gekozen voor het thema ‘toepassing van nieuwe knowhow en nieuwe technologie als motor voor de ontwikkeling van het gebied’.

  Met nieuw wordt bedoeld nieuw voor het gebied. Een concept dat elders in Nederland of in Europa succesvol is, zal ook gebruikt mogen worden in de Kop van Noord-Holland.

  Het centrale thema wordt onderverdeeld in:
  · duurzame ontwikkeling en diversificatie van de agrarische sector
  · digitalisering van het platteland
  · duurzaam toerisme en opwaardering van het cultuur historisch erfgoed
  · duurzame...

  Lees verder
 • Het draait om vis en vlees. In de zomer is de verse vismarkt op Wieringen gestart en dat is een doorslaand succes geworden. Op de zaterdagochtenden werd gemiddeld 1000 kg vis verhandeld en ongeveer 2000 bezoekers geteld. De organisatie wil nu in de winter doorgaan met het houden van een verse vismarkt in afgeslankte vorm dus zonder toeristische attracties.
  Het project Texels Lamsvlees heeft ook goede resultaten opgeleverd. Het lamsvlees werd Waddengoud gecertificeerd en is nu een landelijk erkend streekproduct. Beide projecten hebben bij Leader+ een doorstartsubsidie aangevraagd. De verse vismarkt ontvangt voor de vervolgactiviteiten € 54.680 en het Texels Lamsvlees € 10.080

  Beide projecten hebben als doel om de kracht van...

  Lees verder
 • Het Leader+ programma heeft vanuit Europa de taak meegekregen om projecten die de gemeenschap direct raken financieel te ondersteunen en te adviseren. Een belangrijke voorwaarde is dat er sprake moet zijn van cofinanciering. Een eventuele bijdrage van Leader+ dekt nooit meer dan eenderde van de investeringskosten.

  De voorkeur gaat uit naar het steunen van plannen en projecten die ontwikkeld zijn door de eigen bevolking. Behalve met geld helpt Leader+ ook bij het zoeken naar samenwerkende partijen en specifieke kennis.

  Gesubsidieerde projecten
  Leader+ heeft in de afgelopen drie jaar al ruim dertig projectvoorstellen in de Kop van Noord-Holland gewaardeerd. Enkele voorbeelden zijn:
  · Hi...

  Lees verder
 • Geen Spaanse maar Brusselse euro’s
  komen al een poos
  naar de Kop van Noord-Holland
  om de economie op het platteland
  een oppepper te geven.

  Je zult het beleven
  een Anita Meijer als Sinterklaas.
  Niemand kan haar de baas.
  Ze geeft geld aan projecten
  en begeleidt trajecten
  voor een goed resultaat
  want dat is waar het om gaat.

  In Turfschuur Op Zee Land op de dijk
  staan de oude schatten te kijk.
  Niet alleen achter glas
  want de PC komt er ook aan te pas.
  Een digitaal archief is opgezet
  met geld van Leader+ als inzet.

  Leader+
  is dus
  een programma vol subsidiegelden
  bestemd voor degenen ...

  Lees verder
 • Introductie Leader+ subsidieprogramma plattelandsontwikkeling

  De levensvatbaarheid van het landelijk gebied wordt door verschillende Europese ontwikkelingen bedreigd: de landbouw wordt anders georganiseerd, de leefbaarheid in de dorpen gaat achteruit door het concentreren van voorzieningen in grotere kernen, vergrijzing treedt op, het verlies van werkgelegenheid is reeds een feit en de kans op het verdwijnen van natuur- en milieuwaarden is groot.

  Niedorp hoort erbij

  Europa erkent dat plattelandgemeenschappen een steuntje in de rug nodig hebben om hun vitaliteit en leefbaarheid te behouden. Voor plattelandsontwikkeling is het subsidieprogramma Leader+ opgesteld, geldig voor verschillende agrarische regio’s in Eur...

  Lees verder
 • Het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader+ Kop van Noord-Holland heeft weer twee projecten goedgekeurd. Initiatiefnemers van het project Perspectief agrarische sector op Wieringen heeft een aanvraag voor € 19.400 ingediend. De WLTO afdelingen Harenkarspel en Niedorp-Schagen zijn bezig met het zogenaamde Borstelproject en verzoeken Leader+ met € 16.000 bij te dragen.

  Beide projecten zijn voorgedragen aan de toetsingscentrale in Flevoland waar de projecten op alle Europese regelgeving omtrent het subsidieprogramma Leader+ gecontroleerd worden. Als aan alle voorwaarden is voldaan, worden de goedgekeurde projecten doorgestuurd naar Brussel. Binnen een paar maanden komt een definitieve toezegging van de ge...

  Lees verder

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland