Nieuws

 • Hoewel hierover nog geen formeel besluit is genomen, verwachten wij dat LEADER voor de kop van Noord-Holland weer zal worden opengesteld. Nieuwe projectideeën zijn daarom welkom.

   

  Indienen projectidee

   

  Heeft u een idee voor de ontwikkeling van het platteland van de Kop van Noord-Holland? En past het in het kader van LEADER Kopkracht? Projecten moeten bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de regionale economie en passen binnen een van de volgende thema's:

  Tijdig anticiperen op demografische ontwikkelingen. Stimuleren van circulaire economie en duurzame energie. Uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur.

   

  Een uit...

  Lees verder
 • Langs de Nieuwlanderweg verrijst langzamerhand het nieuwe Natuurcentrum van Natuurmonumenten. In de laatste week van januari zijn de betonvloeren gestort, vervolgens zijn begin maart de stalen spanten geplaatst van de toekomstige werkschuur door bouwbedrijf Appelman. Aansluitend zijn de houten spanten voor het Natuurcentrum geplaatst.

  Naast de werkzaamheden aan de gebouwen worden de contouren en inrichting van het omliggende erf ook zichtbaar. Aannemersbedrijf Vermaire heeft inmiddels het pad dat toegankelijk is voor iedereen aangelegd en het oude paardenpaadje in ere hersteld.

   

  Indeling Natuurcentrum

  In het hoofdgebouw zal Natuurmonumenten op de bovenverdieping werkplekken hebben en zal de b...

  Lees verder
 • 26 juni 2020 - Conferentie De Oogst - LEADER in de Kop 2016-2020

   

  Op vrijdag 26 juni, 14.00-16.30 uur, vindt bij Leven van de Wind in Wieringerwerf een conferentie plaats over LEADER Kop van Noord-Holland. Wij volgen hierbij uiteraard de richtlijnen van het RIVM, dus mocht het tegen die tijd toch niet haalbaar blijken, dan zal het worden uitgesteld tot na de zomer.

   

  De afgelopen jaren zijn in de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland mooie projecten uitgevoerd met ondersteuning vanuit het Europese plattelandsprogramma LEADER. We halen nu de oogst op en willen die graag met u delen.

   

  Bestuurders, raadsleden, vertegenwoordigers van bedrijfsleven en maats...

  Lees verder
 • Nieuwe LEADER-coördinator

  Ilia Neudecker is op 2 september gestart als LEADER-coördinator. Zij neemt de taken van Bart van Berkel over, die naar de provincie Flevoland is gegaan. Ilia is te bereiken bij het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV, 072 519 5774

  ...
  Lees verder
 • Twee nieuwe Noorderbakens sieren de toegangswegen van het woonzorgpark Noorderhaven en er is een cheque ontvangen die de realisatie van een volgende baken mogelijk maakt. Er is veel goed nieuws te melden over de Noorderbakens!

   

  Rabobank

  Op 24 januari mochten de Noorderbakens een cheque ter waarde van € 6.000,= in ontvangst nemen van Rabobank Kop van Noord-Holland. Ruud Ramaekers, ledenraadslid Rabobank en Annette Hof van Rabobank Kop van Noord-Holland overhandigden de cheque aan Marianne Rijnders, initiatiefneemster van de Noorderbakens. De donatie wordt gebruikt voor het volgende baken ‘kudde schapen en een geit’. De cheque werd in ontvangst genomen in het bijzijn van de makers van he...

  Lees verder
 • Bouw gaat van start

  Het voormalige Administratiegebouw van de Duitse marine in Huisduinen, beter bekend als het Casino, is een indrukwekkend overblijfsel van de Atlantikwall. Een prachtige locatie  voor het Atlantikwall Centrum, dat in het voorjaar van 2019 de deuren opent. Bezoekers maken hier kennis met de Atlantikwall, de oorlogsgeschiedenis van het Waddengebied en van Den Helder. Het centrum is hét startpunt voor een expeditie naar de Atlantikwall in het waddengebied.

  Het Administratiegebouw is tijdens de oorlog gebouwd voor de Duitse Marine. Het maakte deel uit van een groter complex met een toegangspoort tot het terrein en een grote constructieloods. Het bijzondere aan het gebouw is de representatiev...

  Lees verder
 • Het Waddenfonds (WADDEN) heeft de Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties Waddenfonds 2018 gepubliceerd.

  De regeling werd onlangs al aangekondigd. Subsidie op basis van de regeling kan worden verstrekt voor activiteiten die de vitaliteit en de sociaaleconomische duurzaamheid van lokale gemeenschappen verbeteren, en die bijdragen aan nieuwe netwerken of versterking van bestaande netwerken. 

  Voor subsidie komen uitsluitend in aanmerking: publiekrechtelijke rechtspersonen (met uitzondering van Rijk(sdiensten) en provincies), privaatrechtelijke rechtspersonen, ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid, groepen van minimaal vijf natuurlijke personen, kerkgenootschappen en samenwerkingsverbanden van deze p...

  Lees verder
 • Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Waddenfonds moeten een bijdrage leveren aan de vitaliteit van een lokale gemeenschap.

  De openstelling voor het Budget Lokale Innovaties (BLI) loopt van 18 juni tot medio januari 2019. De maximale BLI-subsidie per project is € 50.000. In deze periode kunnen aanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.

  De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. Plannen die de leefbaarheid of werkgelegenheid bevorderen, de omgeving verfraaien en de kwaliteiten van het waddengebied versterken, komen mogelijk voor subsidie in aanmerking.

  Deze nieuwe BLI-regeling is toegankelijker en laagdrempeliger gemaakt ten opzichte van de vorige regeling. De beo...

  Lees verder
 • De provincie Noord-Holland verhoogt het subsidieplafond voor LEADER-projecten in de Kop van Noord-Holland met € 1.510.000,-.

   

  Het totale budget voor deze LEADER-periode (2014-2020) is daarmee € 3.310.000. De helft van het bedrag is afkomstig uit het Europees Landbouwfonds voor de plattelandsontwikkeling (ELFPO) en de ander helft van de regionale overheden, de provincie Noord-Holland en gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Den Helder en Texel. 

   

  De verhoging van het subsidieplafond is bedoeld voor LEADER-projecten. De afgelopen maanden is subsidie verleend aan de projecten Ku(n)stroute Zijpe aan Zee, Toerisme bij de Vis, Het bos roept! (Camping Robbenoordbos), Huisduine...

  Lees verder
 • In januari en februari dit jaar hebben vier projecten uit de Kop van Noord-Holland subsidie toegezegd gekregen uit het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling LEADER. Er wordt in deze vier projecten voor bijna € 1,3 miljoen LEADER-subsidie geïnvesteerd in de regio Kop van Noord-Holland. De LEADER-subsidie bestaat uit geld van Europa, de provincie Noord-Holland en van de vier gemeenten Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel. Naast de publieke gelden wordt er nog zo’n € 2,7 miljoen privaat geïnvesteerd door de partijen zelf. 

   

  Toerisme bij de Vis

  LEADER draagt € 330.000 bij aan “Toerisme bij de Vis”. Het totale project bedraagt zo&rsq...

  Lees verder
 • Ku(n)stroute Zijpe aan Zee legt verbinding met regionale agrarische sector

  Van 1 t/m 17 september 2017 zal het strand van de gemeente Schagen het decor zijn van een nieuw kunstevenement, Ku(n)stroute Zijpe aan Zee. Na 22 jaar Kunstroute Zijpe langs de Grote Sloot, zal het in 2017 plaatsvinden op een nieuwe locatie in een andere en verrassende vorm. Op het strand en in de paviljoens van Groote Keeten, Callantsoog, Sint Maartenszee en Petten in Informatiecentrum Zand tegen Zee zullen uiteenlopende kunstvormen te beleven zijn, waaronder beeldende kunst, muziek, poëzie, film, theater en dans. Daarnaast kunnen geïnteresseerden onder begeleiding van een kunstenaar kunst maken of deelnemen aan workshops. Het Europese plattel...