Nieuws

Administratiegebouw wordt Atlantikwall Centrum 19-07-2018

Bouw gaat van start

Het voormalige Administratiegebouw van de Duitse marine in Huisduinen, beter bekend als het Casino, is een indrukwekkend overblijfsel van de Atlantikwall. Een prachtige locatie  voor het Atlantikwall Centrum, dat in het voorjaar van 2019 de deuren opent. Bezoekers maken hier kennis met de Atlantikwall, de oorlogsgeschiedenis van het Waddengebied en van Den Helder. Het centrum is hét startpunt voor een expeditie naar de Atlantikwall in het waddengebied.

Het Administratiegebouw is tijdens de oorlog gebouwd voor de Duitse Marine. Het maakte deel uit van een groter complex met een toegangspoort tot het terrein en een grote constructieloods. Het bijzondere aan het gebouw is de representatieve stijl waarin het is ontworpen, compleet met zuilen en trappartijen.

 

Wilde verhalen
Over het gebouw doen wilde verhalen de ronde, over bacchanalen die er plaats zouden hebben gevonden, bijvoorbeeld. Na de oorlog is het gebruikt door de Nederlandse Marine tot het eind 20-ste eeuw werd afgestoten. Zeven jaar geleden verbrandde het dak nadat jongens een vuurtje in het gebouw hadden gestookt. Om het gebouw geschikt te maken voor het Atlantikwall Centrum wordt het Rijksmonument binnenkort grondig gerestaureerd en geconserveerd.

 

Moderne doos
In de ‘oude’ schil, die niet wordt hersteld, wordt een moderne ‘doos’ geplaatst, waarin het Atlantikwall Centrum wordt ingericht. Zowel ontwerp als de restauratie en conservering van het gebouw zijn aanbesteed. Rietvink Architecten bna tekent voor het gebouw. Platvorm ‘ontwerpers van tentoonstellingen’ gaat de inrichting verzorgen. Dit deden ze eerder op verrassende wijze voor onder meer het Waterliniemuseum en het Oorlogsmuseum Overloon. De bouw is gegund aan Aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder BV.

 

De Atlantikwall op drie niveaus

In het Atlantikwall Centrum wordt het verhaal van de Atlantikwall vanuit verschillende perspectieven verteld: vanuit de ervaringen van Nederlandse en Duitse soldaten, bewoners van de stad en werknemers van de Rijkswerf, doelwit van bombardementen. Het Centrum neemt bezoekers op drie niveaus - en grotendeels virtueel - mee langs de Atlantikwall:

 

De Atlantikwall
Na de verovering van West-Europa versterkten de Duitse legers de kust met batterijen. Aanvankelijk waren dit open batterijen. Na de inval in Rusland in 1941 wilde de Duitse legerleiding troepen vrijmaken voor het oostfront. Om de kust met minder troepen te kunnen verdedigen, werd een bunkerbouwprogramma opgezet onder de naam Neue Westwall. Later werd dit bekend onder de propagandistische naam Atlantikwall. Het Atlantikwall Centrum geeft een overzicht van de steunpunten van de Noordkaap tot aan Biarritz. Ook de organisatie van dit enorme bouwprogramma wordt toegelicht.

 

Waddengebied in oorlog
Waaruit bestond de Atlantikwall in het Waddengebied? Waarvoor werd hij gebruikt? En wat betekende de aanleg voor de bewoners van het gebied? Dit deel van de tentoonstelling gaat in op de bunkers langs de waddenkust en in het bijzonder op de tien locaties die toegankelijk en beleefbaar zijn gemaakt voor bezoekers. Met ‘cliffhangers’ worden bezoekers uitgenodigd deze locaties te bezoeken om kennis te nemen van het vervolg van het verhaal.

 

Oorlogsherinneringen in Den Helder
Den Helder heeft zwaar geleden onder de oorlog en de aanleg van de Atlantikwall. Grote delen van de stad zijn gesloopt voor een vrij schootsveld. Andere delen zijn verwoest door de geallieerde bombardementen. In het huidige Den Helder kan de bezoeker nog veel restanten van de Atlantikwall terugvinden. Op verschillende plekken zijn nog bunkers aanwezig. Deze kunnen vanuit het Atlantikwall Centrum worden bezocht. In de stad zijn veel verhalen over de oorlog te vertellen.

 

Betrokken partijen
Het Administratiegebouw is in eigendom van BOEi
Zeestad is verantwoordelijk voor de herontwikkeling van het gebouw.
Stichting Stelling Den Helder draagt zorg voor de toekomstige exploitatie van het Atlantikwall Centrum.
Deze ontwikkelingen worden mede mogelijk gemaakt door financiering van het Waddenfonds, Provincie Noord-Holland, Gemeente Den Helder, BOEi en een EU-bijdrage vanuit LEADER.

 

Lees verder

De renovatie van het administratiegebouw maakt onderdeel uit van het LEADER-project "Huisduinen Ontzet".

 

 

Bron: Persbericht Zeestad C.V.

 

 

 

 

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland