Op deze website vindt u een overzicht van de projecten die in de LEADER-periode 2014-2022 ontwikkeld zijn.

Let op: voor het nieuwe LEADER-programma dat loopt van 2023 tot en met 2027 verwijzen we u graag door naar onze nieuwe website: www.leadernoordholland.nl. Daar vindt u alle informatie om subsidie aan te vragen in de regio Kop van Noord‑Holland en Westfriesland.

www.leadernoordholland.nl

Projectenoverzicht LEADER periode van 2014 tot 2022

Hier vindt u alle projecten die in de vorige LEADER periode van 2014 tot 2022 zijn goedgekeurd en uitgevoerd.
Projecten uit de LEADER-periode 2001-2013
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland