Projecten

Slide 1
Slide 1
Slide 1

Oldskoel Vooruit

Startdatum: 01-04-2022

Looptijd: 0,5 jaar

Leader bijdrage: € 68.859,00

Website: https://www.oldskoel.nl/

Oldskoel Vooruit

Oldskoel is een voormalige basisschool uit 1926, een beeldbepalend gebouw voor het agrarische dorp Burgerburg in de Kop van Noord-Holland. In 2017 heeft een groep vrijwilligers uit het dorp, in samenspraak met de Gemeente Schagen, het leegstaande pand omgetoverd tot een sociaal-maatschappelijke en culturele ontmoetingsplaats. De Stichting OldSkoel kreeg het pand van de gemeente in tijdelijk bruikleen en ontwikkelde hier diverse activiteiten en faciliteiten die bijdragen aan de samenhang en verbinding in de (boven)lokale omgeving. Dit bleek een belangrijke toevoeging aan de dynamiek en de ontmoetingsmogelijkheden in de kern Burgerbrug en de weids versnipperde bewoners in de omtrek.  Project ‘Oldskoel Vooruit’ wil het voormalige schoolgebouw renoveren en uiteindelijk zoveel mogelijk verduurzamen, dat het de komende decennia op een veilige en duurzame manier onderdak kan bieden aan alle projecten op sociaal-maatschappelijk en cultureel vlak.

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland