Nieuws

LAG brengt een bezoek aan de gerealiseerde LEADER-projecten op Texel 19-10-2021

De LAG bezocht op 5 oktober enkele projecten op Texel, die gerealiseerd zijn of worden met LEADER-subsidie.

 

Natuurcentrum De Marel: het natuurcentrum is gebouwd in opdracht van Natuurmonumenten. Het omvat verschillende informatieve vitrines en opstellingen en daarnaast een winkeltje. Ook is het kantoor van NM Texel hier gehuisvest.


De Tuunen / Het Huis van Tante Jans. In dit kleinschalige complex bevindt zich huisvesting voor ouderen met dementie. Door de kleinschaligheid is er voldoende individuele aandacht voor de bewoners. 


Toeristische Parel De Hoge Berg / schapenbedrijf De Waddel. Jan Willem Bakker, de schapenhouder, vertelt over het bijzondere landschap van de Hoge Berg en de jaarcyclus van de schapenhouderij, en laat proeven van zelfgemaakte producten. Over de te realiseren bezoekstal is nog overleg met de landeigenaar (Natuurmonumenten).

 

Het was een bijzondere ervaring voor de LAG-leden, waarover op de veerboot nog na wordt gepraat.

 

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland