Nieuws

Leader draagt bij aan duurzame energie op Texel 15-01-2009

Op Texel hebben een aantal bewoners de handen ineengeslagen om gezamenlijk duurzame energievoorzieningen te realiseren op het eiland. Eind 2007 hebben zij de coöperatie TexelEnergie opgericht. Het is nu al een succes: er zijn inmiddels 1.700 leden, zowel particulieren als ondernemers hebben zich bij de coöperatie aangesloten. Het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader heeft ruim € 58.000,- euro toegezegd om het project te kunnen opstarten. Ook de gemeenten van de Kop van Noord-Holland dragen gezamenlijk ruim € 30.000 bij. TexelEnergie is een uniek initiatief en draagt bij aan de gemeentelijke ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn.

De coöperatie wil zich ontwikkelen als productiebedrijf met een sterk innovatief karakter, waarin ruimte wordt geboden aan experimenten, onderzoek en kennisverwerving.

Activiteiten van de coöperatie

Het inkopen en doorverkopen van gecertificeerde duurzame energie is de eerste activiteit die de coöperatie heeft opgestart. Het bundelen van de vraag levert een inkoopvoordeel op. Hiermee kan in nieuwe duurzame energieprojecten worden geïnvesteerd. In samenwerking met overheid, marktpartijen en maatschappelijke organisaties worden mogelijkheden voor lokale productie van energie onderzocht en uitgewerkt. Voorbeelden zijn zonne-energie, stromingsenergie, exploitatie van de warmwaterbel bij De Cocksdorp, kleinschalige afvalverwerkingsinstallaties en het gebruik van waterstof.

Toekomstplannen

Investeren in duurzame energieoplossingen vergt een grotere financiële armslag van de coöperatie. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het vergroten van draagvlak op Texel en daarbuiten en het werven van leden. Dit is van groot belang om lokale energieprojecten te kunnen initiëren en uitvoeren. Inmiddels levert de Coöperatie naast groene stroom ook groen gas voor een concurrerende prijs. Binnen enkele jaren verwacht de coöperatie meer dan de helft van de huishoudens en bedrijven op Texel van duurzame energie te voorzien. Dankzij de werkwijze van TexelEnergie wordt de doelstelling om energieneutraal te zijn in 2020 haalbaar. Andere Waddeneilanden hebben al hun interesse getoond in de wijze waarop TexelEnergie werkt.

Voor de redactie

Meer informatie kunt u opvragen bij Brendan de Graaf, directeur TexelEnergie directie@texelenergie.nl  

 

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland