Nieuws

De thema’s van Leader+ subsidieprogramma plattelandsontwikkeling 15-12-2004

De projecten die bij Leader+ ingediend kunnen worden, moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Om het eisenpakket overzichtelijk te houden is in de Kop van Noord-Holland gekozen voor het thema ‘toepassing van nieuwe knowhow en nieuwe technologie als motor voor de ontwikkeling van het gebied’.

Met nieuw wordt bedoeld nieuw voor het gebied. Een concept dat elders in Nederland of in Europa succesvol is, zal ook gebruikt mogen worden in de Kop van Noord-Holland.

Het centrale thema wordt onderverdeeld in:
· duurzame ontwikkeling en diversificatie van de agrarische sector
· digitalisering van het platteland
· duurzaam toerisme en opwaardering van het cultuur historisch erfgoed
· duurzame energie, milieu en waterbeheer
· versterking lokale initiatieven

Behalve dat een project dient te voldoen aan een of meerdere van deze deelthema’s zijn er ook nog enkele voorwaarden opgesteld zoals bijvoorbeeld: experimenteel en innovatief zijn voor het gebied, kleinschalig, een initiatief vanuit lokale bevolkingsgroepen en gericht op samenwerking eventueel met projecten uit andere plattelandsgebieden.

Wilt u meer weten, bezoek dan www.leader-plus.org of bel met het secretariaat van Leader+ tel. 0223 66 84 70

Europa is dichterbij dan u denkt!

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland