Nieuws

Eerste LEADER-project beschikt: Ku(n)stroute Zijpe aan Zee 31-08-2017

Ku(n)stroute Zijpe aan Zee legt verbinding met regionale agrarische sector

Van 1 t/m 17 september 2017 zal het strand van de gemeente Schagen het decor zijn van een nieuw kunstevenement, Ku(n)stroute Zijpe aan Zee. Na 22 jaar Kunstroute Zijpe langs de Grote Sloot, zal het in 2017 plaatsvinden op een nieuwe locatie in een andere en verrassende vorm. Op het strand en in de paviljoens van Groote Keeten, Callantsoog, Sint Maartenszee en Petten in Informatiecentrum Zand tegen Zee zullen uiteenlopende kunstvormen te beleven zijn, waaronder beeldende kunst, muziek, poëzie, film, theater en dans. Daarnaast kunnen geïnteresseerden onder begeleiding van een kunstenaar kunst maken of deelnemen aan workshops. Het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma LEADER heeft 50.000 euro bijgedragen, waarvan 50% middelen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en 50% vanuit provincie Noord-Holland en de gemeenten Schagen, Hollands Kroon, Texel en Den Helder.

 

Het brede programma-aanbod van de Ku(n)stroute Zijpe aan Zee trekt een breed publiek uit de regio en ook van daarbuiten. De organisatie betrekt veel verschillende lokale organisaties en het leggen van de vele dwarsverbanden zal een duurzame impuls geven waarop de komende jaren kan worden doorgebouwd” zegt projectcoördinator Daan Meijer. Eén van de programmaonderdelen is de culinaire route; een samenwerkingsproject van strandpaviljoens en de regionale agrarische sector. Er wordt gekookt met streekproducten en bezoekers krijgen informatie over de herkomst van de voorgeschotelde producten.

 

Onderwijs

Ook wordt het onderwijs betrokken. Ruim 700 leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs van de gemeente Schagen nemen deel aan de kunstestafette van Ku(n)stroute Zijpe aan Zee. Ze zullen op verschillende dagen kunst maken onder begeleiding van een professioneel kunstenaar. De kunstwerken van de kinderen worden tentoongesteld  bij De Stern en De Strandtent. De begeleidend kunstenaars zijn: Hans Cornel, Bep Toscani, Cobi Dierikx en Ingerid Opstelten. Ook zullen de leerlingen een theatervoorstelling bijwonen.

 

Plattelandsontwikkeling

Het is het eerste project dat vanuit LEADER Kop van Noord-Holland gesubsidieerd wordt sinds de start van de nieuwe programmaperiode. De voorzitter van LEADER Kop van Noord-Holland Fijko van der Laan is blij dat het project Ku(n)stroute Zijpe aan Zee een bijdrage heeft ontvangen: “Er kan met de LEADER-bijdrage een sterkere verbinding gelegd worden met de agrarische sector en het onderwijs in de regio. Ik zal de komende dagen dan ook zeker een bezoek brengen aan Ku(n)stroute Zijpe aan Zee!”

 

 

Website: www.kunstroutezijpe.nl 

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland