Nieuws

Het Waddenfonds investeert in 2018 in totaal € 500.000 in lokale innovaties in het waddengebied. 30-04-2018

Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Waddenfonds moeten een bijdrage leveren aan de vitaliteit van een lokale gemeenschap.

De openstelling voor het Budget Lokale Innovaties (BLI) loopt van 18 juni tot medio januari 2019. De maximale BLI-subsidie per project is € 50.000. In deze periode kunnen aanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.

De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. Plannen die de leefbaarheid of werkgelegenheid bevorderen, de omgeving verfraaien en de kwaliteiten van het waddengebied versterken, komen mogelijk voor subsidie in aanmerking.

Deze nieuwe BLI-regeling is toegankelijker en laagdrempeliger gemaakt ten opzichte van de vorige regeling. De beoordelingssystematiek is vereenvoudigd. In de nieuwe opzet verzorgen de streekbureaus de voorlichting over de regeling en zorgen zij voor advisering in het voortraject.

De aanvragen worden bij het Waddenfonds ingediend en daarna ook door het Waddenfonds beoordeeld en afgehandeld.

Voor advies rond uw aanvraag kunt u in de Kop van Noord-Holland ook terecht bij uw LEADER coordinator: Bart van Berkel, 06-15821266

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland