Nieuws

Agrarische sector verbreedt naar zorg en onderwijs in Noord-Holland Noord 30-09-2013

Verbreding Agrarische sector in Noord-Holland Noord

Vereniging voor verbrede Landbouw ‘De Frisse Wind' is een samenwerkingsverband van bijna 100 agrariërs in de Kop van Noord-Holland. De vereniging geeft verbreding van de landbouw in Noord-Holland een impuls door kleinschalige zorg bij de boer en onderwijs op de boerderij te stimuleren. Voor deze activiteiten in de periode 2008 tot medio 2012 heeft de vereniging € 48.800 subsidie ontvangen van het Leaderprogramma Kop van Noord-Holland en Texel en nog eens eenzelfde bedrag van Provincie Noord-Holland.

Dankzij de bijdrage heeft de vereniging zich kunnen versterken en zijn nu zo een 10 'Klasseboeren' en  20 zorgboerderijen actief in de regio.

Zorgboerderijen
Een belangrijke doelstelling van De Frisse Wind is te zorgen dat zorgverlening op agrarische bedrijven een rendabele nevenactiviteit wordt.  Ondernemers in de Kop van Noord-Holland hebben steeds meer belangstelling voor het uitbreiden van de bedrijfsactiviteiten. Het aanbieden van kleinschalige zorg op de boerderij kan dan een goede aanvulling zijn. De Frisse Wind ondersteunt boeren bij het opzetten van zorg op hun bedrijf en bemiddelt tussen cliënten (zorginstellingen) en zorgboerderijen.

Klasseboeren
De Frisse Wind heeft lesmateriaal gemaakt aan de hand van de thema's: verduurzaming landbouw, mechanisatie, biologische landbouw, biodiversiteit, landschap en cultuurhistorie. Agrarische bedrijven kunnen daarmee excursies en bedrijfsbezoeken aanbieden aan een brede doelgroep, van basisonderwijs tot volwassenen. De gebruikte methode is 'belevend leren door ervaren'.

Een overzicht van Zorgboeren en Klasseboeren in de regio vind u op www.defrissewind.nl

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland