Nieuws

Leader+ helpt Texel en het Waddengebied vooruit 22-07-2005

Het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader+ Kop van Noord-Holland heeft een financiële bijdrage verleend aan drie projecten: promotie voor het Texels Lamsvlees, het behoud van landschapsreservaat de Hoge Berg op Texel en Old Skipper Towns. Hiermee is ruim € 155.000 gemoeid.
Deze projecten vallen allemaal binnen het thema duurzame ontwikkeling van het platteland en het behoud van cultuurhistorisch erfgoed. Het programma Leader+ Kop van Noord-Holland en Texel heeft als opdracht initiatieven te ondersteunen die een bijdrage leveren aan het leefbaar en vitaal houden van het platteland. Het Texels schaap heeft hier alles mee te maken en zo ook de karakteristieke historische visserhavens in het Waddengebied.

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland