Nieuws

Met Leader+ komen plannen tot ontwikkeling 25-11-2004

Introductie Leader+ subsidieprogramma plattelandsontwikkeling

De levensvatbaarheid van het landelijk gebied wordt door verschillende Europese ontwikkelingen bedreigd: de landbouw wordt anders georganiseerd, de leefbaarheid in de dorpen gaat achteruit door het concentreren van voorzieningen in grotere kernen, vergrijzing treedt op, het verlies van werkgelegenheid is reeds een feit en de kans op het verdwijnen van natuur- en milieuwaarden is groot.

Niedorp hoort erbij

Europa erkent dat plattelandgemeenschappen een steuntje in de rug nodig hebben om hun vitaliteit en leefbaarheid te behouden. Voor plattelandsontwikkeling is het subsidieprogramma Leader+ opgesteld, geldig voor verschillende agrarische regio’s in Europa. De Kop van Noord-Holland, inclusief Texel, is er één van. De Europese subsidie voor de Kop, in totaal 5,5 miljoen euro, is dus óók voor Niedorp bestemd.

In de aankomende weken kunt u meer lezen over het subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader+ en hoe u eventueel in aanmerking kunt komen voor een financiële bijdrage voor uw plan of project dat plattelandsontwikkeling als doel heeft.

Wilt u voor die tijd over meer informatie beschikken, bezoek dan www.leader-plus.org of bel met het secretariaat van Leader+

tel. 0223 66 84 70 Europa is dichterbij dan u denkt!

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland