Nieuws

Laatste openstelling LEADER Kop van Noord-Holland 19-10-2021

Laatste openstelling LEADER Kop van Noord-Holland

Deze LEADER-periode loopt op zijn einde. Voor subsidieaanvragen is er nog één openstelling, van 6 december 2021, 9.00 uur tot en met 10 februari 2022, 17.00 uur.

 

Ingediende projecten moeten bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de regionale economie en door partijen binnen het gebied zijn geïnitieerd. Ze moeten passen binnen een van de volgende thema's:

 

  • Tijdig anticiperen op demografische ontwikkelingen.
  • Stimuleren van circulaire economie en duurzame energie.
  • Uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur.

 

Draagvlak binnen het gebied, vernieuwing en continuïteit na afloop van de subsidie zijn ook belangrijke aandachtspunten.

 

In de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) ‘Kopkracht’ en op de website is meer informatie te vinden.

 

Loopt u met een idee voor een project rond? Lees dan graag eerst even verder of het wel aansluit bij de doelstellingen van LEADER en de uitwerking van de thema’s voor de Kop van Noord-Holland.

 

Ook kunt u contact opnemen met de LEADER-coördinator, Ilia Neudecker via leader@nhn.nl of 072-5195774.

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland