Nieuws

Nieuw Leaderprogramma voor Kop van Noord-Holland 16-02-2016

De provincie Noord-Holland, de gemeenten en het bedrijfsleven uit de Kop van Noord-Holland hebben € 6 miljoen gereserveerd voor het verbeteren van de leef- en werkomgeving van Noord-Holland Noord. Gemeenten, ondernemers en natuurorganisaties uit deze regio hebben daar een gezamenlijke strategie voor gemaakt: ‘Kopkracht’. Hierin zijn de thema’s benoemd waar de regio op inzet, namelijk ‘biobased economy’, 'healthy ageing' en 'recreatie & toerisme'. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben deze strategie vastgesteld.

 

Gemeenten, organisaties en ondernemers uit Noord-Holland Noord en het Ontwikkelingsbedrijf NHN hebben een gezamenlijke strategie opgesteld met de titel: ‘Kopkracht’. Daarmee willen zij de economie en het vestigingsklimaat van Noord-Holland Noord versterken. Gedeputeerde Jaap Bond van Noord-Holland: “Noord-Holland Noord heeft veel potentie. Daarom ondersteunt de provincie de aanpak van ondernemers en gemeenten om samen te zorgen voor meer werk en een beter vestigingsklimaat in de Kop van Noord-Holland.“

 

Kopkracht

‘Kopkracht’ is het motto van het derde programma voor de Kop van Noord-Holland. De partijen achter het plan gaan organisaties en bedrijven stimuleren tot samenwerking die leidt tot kansrijke projecten. De projecten moeten bijdragen aan de ontwikkeling van de regionale economie, zoals het bevorderen van toerisme. Ook moeten de projecten leiden tot investeringen in duurzaamheid.

 

Projecten indienen bij het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Partijen kunnen naar verwachting vanaf juli 2016 projecten indienen bij de LEADER groep via het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. De plannen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie: de LEADER-groep. Deze commissie gaat de provincie adviseren welke projecten subsidie krijgen.  Ondernemers kunnen de voorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen vinden op www.leaderkvnh.nl.

 

Plattelandsontwikkelingsprogramma

Kopkracht is opgesteld nadat de provincie partijen uit het landelijk gebied vorig jaar opriep om gezamenlijk met een ontwikkelingsstrategie te komen die gesubsidieerd kan worden uit LEADER. LEADER is een onderdeel van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2015-2020 (POP3), een programma met een focus op innovatie en duurzaamheid. Vanuit dit programma wordt € 1,8 miljoen Europese subsidie beschikbaar gesteld. Van het bedrijfsleven wordt € 2,4 miljoen aan investeringen verwacht. De provincie Noord-Holland draagt € 765.000,- bij. Ook de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder, Schagen en Texel dragen samen € 765.000,- bij.

 

Succesvol voorbeeld: de Helderse Vallei

Het is de derde keer dat vanuit dit programma subsidies beschikbaar komen voor projecten die de Kop van Noord-Holland en Texel versterken. In de afgelopen 14 jaar zijn ruim 100 vernieuwende projecten ‘van onderop’ uitgevoerd door regionale ondernemers en organisaties. Een succesvol voorbeeld is bezoekerscentrum de Helderse Vallei in Den Helder. Mede dankzij LEADER subsidie is hier een bezoekerscentrum ontwikkeld, waardoor dit gebied binnen enkele jaren tot een recreatief knoopppunt is uitgegroeid met een openlucht theater, pannenkoekenrestaurant en een klimpark.

 

Europees Landbouwfonds, Europa investeert in zijn platteland.

 

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland