Nieuws

Leader+ steunt succesvolle projecten 13-12-2004

Het draait om vis en vlees. In de zomer is de verse vismarkt op Wieringen gestart en dat is een doorslaand succes geworden. Op de zaterdagochtenden werd gemiddeld 1000 kg vis verhandeld en ongeveer 2000 bezoekers geteld. De organisatie wil nu in de winter doorgaan met het houden van een verse vismarkt in afgeslankte vorm dus zonder toeristische attracties.
Het project Texels Lamsvlees heeft ook goede resultaten opgeleverd. Het lamsvlees werd Waddengoud gecertificeerd en is nu een landelijk erkend streekproduct. Beide projecten hebben bij Leader+ een doorstartsubsidie aangevraagd. De verse vismarkt ontvangt voor de vervolgactiviteiten € 54.680 en het Texels Lamsvlees € 10.080

Beide projecten hebben als doel om de kracht van de eigen regio ten volle te benutten. Het Texels schaap levert een niet weg te denken bijdrage aan het imago van het eiland Texel. Als er twee jaar geleden niet ingegrepen was om het schapenleven op het eiland te redden dan was deze agrarische bedrijfstak langzaam weggekwijnd. Schapenvlees werd geïmporteerd, prijzen voor vlees en wol werden steeds lager en de schapenhouder zag zijn inkomen dalen. Het Texels Lamsvlees is namelijk pas in het voorjaar van 2003 door de nationale horeca en slagersbranche opgemerkt doordat het landelijke lamsvleesseizoen op Texel werd geopend. Dit jaar hebben 12 Texelse restaurants deelgenomen aan de Texelse lamsvleesdag in Den Hoorn.

Stichting Stimulering Texels Product heeft de laatste tijd veel initiatief getoond en heeft de stap van plan naar uitvoering al gezet. Bij de certificering Waddengoud zijn negen schapenhouders en drie verwerkingsbedrijven betrokken. Krokettenfabrikant Kwekkeboom heeft het Texels Lamsvlees ontdekt en heeft een lamsvleeskroket op de markt gezet. In de tweede fase zal veel aandacht worden besteed aan het opstellen van een meerjarenplan gericht op de marketingactiviteiten en de distributie.

Verse vismarkt winterproof
Ook bij de tweede fase van het project verse vismarkt Wieringen wordt extra ingezet op marketing en logistiek. Het opbouwen en afbreken van de markt bijvoorbeeld moet veel efficiënter uitgevoerd kunnen worden. De bijzondere locatie van de verse vismarkt, de visafslag, is een authentieke marktplaats die zo zijn beperkingen heeft en andere eisen stelt dan een markt op een plein of in een straat.
Gemengde kwaliteitsvis en aanverwante zilte producten worden op de markt aangeboden. Dit trekt een breed publiek uit Noord-Holland en Friesland en in de zomer ook van verder weg. Wieringen is hiermee duidelijker op de toeristische kaart gezet. Restaurants en hotels hebben de verse vismarkt ook ontdekt en deze interesse heeft geleid tot de wens om het gehele jaar rond wekelijks de verse vismarkt te houden. De consequentie is wel dat de vrijwilligersorganisatie geprofessionaliseerd dient te worden. Hiervoor is een businessplan nodig waarin ook de (on)mogelijkheden van een digitale vismarkt wordt opgenomen. Leader+ ziet wel brood in vis en heeft dus het subsidieverzoek gehonoreerd.

 
Leader+
Het Europese subsidieprogramma Leader+ heeft tot 2006 de tijd om € 5,5 miljoen in de Kop te steken. Innovatieve projecten die plattelandsgemeenten vitaal houden, kunnen steun van Leader+ krijgen. Dit betekent dat er op zijn minst € 15 miljoen in de Kop van Noord-Holland geïnvesteerd wordt aangezien een subsidie nooit meer dan 30% van het benodigde bedrag is. Leader+ heeft in de afgelopen twee jaar al voor € 1.222.967,- aan subsidies toegekend.

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland