Nieuws

Texelfonds stelt € 10.000 subsidie beschikbaar voor burgerinitiatieven 29-04-2015

Het Texelfonds (TEXEL) besloot in 2014 burgerinitiatieven te gaan ondersteunen en gaat die plannen nu concreet maken. Het fonds stelt hier voor 2015 een budget van € 10.000 voor beschikbaar.

Stichtingen en verenigingen, maar ook initiatieven die vanuit de bevolking komen, kunnen een aanvraag bij het fonds indienen. De groep aanvragers moet uit minimaal drie personen bestaan en de doelgroep moet breder zijn dan de eigen kring.

Subsidie wordt bij voorkeur verleend voor maatschappelijke projecten die nog in de voorbereidende fase verkeren. De hoogte van de subsidie is maximaal € 3000 per project.
Voor meer informatie zie: http://www.texelfonds.nl/nieuws/147-texelfonds-steunt-burgerinitiatieven

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland