Nieuws

Servicebureau voor de agrarische sector 10-01-2005

De WLTO en het Gewest Kop van Noord-Holland hebben het initiatief genomen om te onderzoeken hoe en op welke manier ze de agrarische sector het beste kunnen adviseren als het gaat om technische en bouwkundige aanpassingen in het bedrijf. Het blijkt dat er nog heel veel kosten bespaard kunnen worden als de agrarische ondernemers energie- zuiniger werken, minder water verbruiken en efficiënter hun afval verwerken. Ook in de bedrijfsvoering kan een kostenbesparende aanpak ingevoerd worden. Leader+, Kop & Munt en de provincie zijn enthousiast over het initiatief en hebben subsidies verstrekt om het onderzoek voor het oprichten van een Servicebureau te laten plaatsvinden.

Het haalbaarheidsonderzoek zal in het voorjaar 2005 worden afgerond. Als het resultaat positief is dan wordt het onderzoek afgesloten met het ondertekenen van verklaringen voor een samenwerkingsdeelname door de toeleveranciers zoals aannemers, installateurs, loodgieters, elektriciens, technische en financiële adviseurs en banken. Het Servicebureau voorziet deze toeleveranciers van kennis over energiezuinige en waterbesparende maatregelen zodat zij de agrariër een compleet technisch en bouwkundig advies kunnen geven. De klant kan ook op de site www.doeproject.nl informatie vinden over kostenbesparende en innovatieve toepassingen in de agrarische sector.

Het Servicebureau kan de agrarische ondernemer eveneens helpen bij het aanvragen van subsidies die beschikbaar zijn voor het nemen van energiebesparende maatregelen bij (ver)bouw van bedrijfsgebouwen. Het aanvragen van een subsidie is veelal een tijdrovende en ingewikkelde klus. Specialisten die verbonden zijn aan het Servicebureau kunnen de agrariër adviseren en enkele administratieve handelingen van hen overnemen.

De provincie Noord-Holland en de subsidieprogramma’s Leader+ en Kop & Munt dragen een kleine € 75.000 bij. Samenwerken en in het bijzonder multidisciplinaire samenwerkings-verbanden wordt door deze drie partijen gewaardeerd en ondersteund.

Leader+, Europees geld
Het Europese subsidieprogramma Leader+ loopt tot 2006 en heeft een totaalbudget van € 5,5 miljoen om in de Kop te investeren. Innovatieve projecten die plattelandsgemeenten vitaal houden, komen in aanmerking voor een Leader+ bijdrage die nooit meer dan 30% van het benodigde bedrag is. De voorkeur gaat uit naar het steunen van plannen en projecten die ontwikkeld zijn door de eigen bevolking. Behalve met geld helpt Leader+ ook bij het zoeken naar samenwerkende partijen en specifieke kennis.
Leader+ heeft in de afgelopen twee jaar al voor € 1.222.967,- aan subsidies toegekend. Voor meer informatie surf naar www.leader-plus.org
Europa is dichterbij dan u denkt!

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland