Nieuws

POP 2014-2020 goedgekeurd door de Europese Commissie 17-02-2015

Vandaag is het Nederlandse POP 2014-2020 goedgekeurd door de Europese Commissie, samen met 17 andere POP-programma’s van Europese lidstaten.

 

De andere 17 goedgekeurde POP-programma’s zijn van Beldië, Estland, Finland, Frankrijk (twee keer), Duitsland (vier stuks), Letland, Litouwen, Portugal (twee stuks), Spanje, Slowakije, Slovenië en Engeland.

 

Nederland heeft 607,3 miljoen euro toegewezen gekregen. Dat is 0,62% van het totale Europese EAFRD-budget en de helft van het totale budget wat in Nederlande beschikbaar zal zijn voor plattelandsontwikkeling.

 

Dat betekent dat staatssecretaris Sharon Dijksma van EZ de komende jaren samen met de provincies en de Europese Commissie ruim €1,2 miljard kan investeren in verdere verduurzaming en innovatie van de agrarische sector en in verbetering van de biodiversiteit.

 

Staatssecretaris Dijksma: “In ons nieuwe programma staat de agrarische ondernemer centraal. We investeren onder meer in een verzekering voor ondernemers om tegenvallers door extreem weer te op te vangen. Ook steken we geld in een nieuwe regeling die de risico’s voor ondernemers beperkt wanneer zij met innovaties en verduurzaming aan de slag gaan.”

 

De provincies gaan met het PlattelandsOntwikkelingsprogramma vooral aandacht geven aan agrarisch natuurbeheer, jonge boeren en verdere innovatie van de agrarische sector. In samenwerking met de waterschappen wordt ook ingezet op verdere verbetering van de waterkwaliteit.

Zie persbericht van de Europese Commissie >> 

of lees het persbericht van het ministerie van EZ >>

 

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland