Nieuws

EU subsidie voor de Kop en Texel 07-02-2008

De Europese Commissie en de Provincie Noord-Holland hebben besloten dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel tot en met 2013 subsidies beschikbaar zijn voor plattelandsontwikkeling.  Het speciale EU programma Leader voor het behoud van de economische vitaliteit in het landelijk gebied, wordt met zes jaar verlengd. Het vervolgprogramma Leader heet De Kop vooruit!

De doorstart van het EU subsidieprogramma Leader is tijdens een goed bezochte bijeenkomst in het kerkje van Kolhorn door gedeputeerde van Economische Zaken, de heer Jaap Bond bekrachtigd. Het huidige programma Leader+ is afgesloten met de uitgifte van een Projectenkaart. Zeventig projecten zijn in de afgelopen zeven jaar uitgevoerd. In totaal heeft Leader+ vijf miljoen euro subsidiegeld uitgekeerd. In de projecten is voor 25 miljoen euro geïnvesteerd.

Een greep uit de projecten
De over het algemeen kleinschalige projecten waren zeer divers. De agrarische sector heeft onder andere subsidie ontvangen voor high tech toepassingen in het zaaien en oogsten van gewassen, het overschakelen van teelten en het produceren van streekproducten. De projecten die duurzame energie als thema hadden varieerden van windenergie tot het opwekken van getijdenenergie en het rijden op bio-olie. In de toeristische recreatieve sector is er veel aandacht besteed aan het digitaal informeren van de bezoeker onder andere door het plaatsen van informatiezuilen en het ontwikkelen van wandelroutes met een pda (persoonlijke digitale assistent) op zak. De visserij heeft profijt gehad van de subsidies in de projecten van de Wadvissers, de Zeeverse Vismarkt en het ontwikkelen van een mosselzaadinvang-installatie die de zeebodem onaangetast laat.
Op cultuur historisch vlak zijn enkele projecten in Kolhorn, Oudesluis en op Texel gesubsidieerd. Alle 70 projecten zijn beschreven in de Projectenkaart die aangevraagd kan worden bij het projectbureau Leader, tel. 0223 66 84 70. De digitale versie kunt u downloaden, zie www.leader-plus.org.

Samenwerken is noodzakelijk
De kracht van de Leader programma’s is dat samenwerken met andere partijen in de regio wordt gestimuleerd en soms zelfs vereist. Zo hebben de recreatiesector en de bloembollentelers in de gemeente Zijpe elkaar gesteund in het ontwikkelen van de nu al landelijk bekende wandeling dwars door de bloembollenvelden die in het voorjaar 2008 voor de derde keer wordt georganiseerd. Rijkswaterstaat werkt samen met het ingenieursbedrijf die met de Tocardo stromingsturbine getijdenstroom wil opwekken. Ook internationale samenwerkingsverbanden zijn ontstaan, bijvoorbeeld in de projecten Vikingcentrum en Vogeltrackers.

Vitaal houden van de regio
Het vervolgprogramma Leader De Kop vooruit! houdt vast aan het opzetten en versterken van samenwerkingsverbanden. Projecten die de identiteit van de Kop of Texel benadrukken en tevens een economische impuls geven, kunnen voor een Leader subsidie in aanmerking komen. Nu mogen ook initiatiefnemers van projecten in de gemeenten Harenkarspel en Schagen en in Huisduinen en Julianadorp een subsidieaanvraag indienen.

Zie voor meer informatie de bijgevoegde pdf van de Projectenkaart.

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland