Nieuws

Natuurbeleving via SMS 13-01-2009

Landschap Noord-Holland ontwikkelt nieuwe moderne voorlichtingsmiddelen om de natuur en cultuurhistorie interessant te maken voor een brede doelgroep, met speciaal oog voor de jongeren. In samenwerking met de Vereniging Innovatief Zijpe zijn mooie locaties in de Noordkop uitgezocht voor het inrichten van informatiepunten. Een aantal van deze informatiepunten is interactief met een SMS en MP3 functie. Het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader ondersteunt deze ontwikkeling met ruim 37.000 euro. Ook Provincie Noord-Holland draagt ruim 6.000 euro bij.

Verschillende nieuwe natuurgebieden zijn nog onvoldoende bekend bij bewoners en bezoekers. Door de geschiedenis en ontstaanswijze van deze landschappen op een levendige manier toe te lichten, ontstaat er meer waardering voor de omgeving en het beheer.

Communicatievormen

De eerste informatiepunten worden gerealiseerd op Wieringen en in Wieringermeer, Niedorp, Anna Paulowna, Zijpe en Den Helder. Op een aantal locaties komen informatiepanelen waarop belangrijke natuur- en cultuurhistorische waarden worden getoond. Op verschillende plaatsen zoals bij de VVV's, op campings en in bezoekercentra worden folders verspreid om de recreant naar het gebied te trekken. Speciaal voor de jongeren worden 30 verplaatsbare ‘belevingspanelen' in het waddengebied gerealiseerd. De Waddenvereniging is nauw betrokken bij deze informatievoorziening.

SMS en MP3

De meest innovatieve voorzieningen zijn de zogenaamde SMS routes. De natuurgebieden Helderse Duinen en het Wildrijk zijn de eerste locaties waarvoor de recreant binnenkort een audiotoer kan downloaden. Zo heeft de bezoeker een persoonlijke gids die hem alles vertelt over het landschap en de cultuurhistorische achtergronden. Mensen die niet van tevoren een toer hebben gedownload, kunnen gebruik maken van de SMS service. Op 10 plaatsen in beide gebieden worden markeringen aangebracht die een code dragen. Op deze plekken kan de bezoeker een SMS sturen, waarop hij een SMS terugkrijgt met locatiegebonden informatie. Het voordeel van deze interactieve methode is dat de informatie snel, eenvoudig en zonder veel kosten gewijzigd kan worden, denk bijvoorbeeld aan het opnemen van specifieke seizoensgegevens.

Voor de redactie

Meer informatie kunt u opvragen bij Johan Stuart van Landschap Noord-Holland via 06-53129644.

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland