Nieuws

Europees netwerk voor duurzame energie komt naar de Kop 16-09-2011

ELREN, dat staat voor "European Leader Renewable Energy Network", is een energienetwerk waar internationale partners ervaringen en kennis uitwisselen. Op donderdag 15 en vrijdag 16 september komen de internationale partners uit Italië, Griekenland, Ierland, Tsjechië en België naar Willemsoord in Den Helder om kennis en ervaring uit te wisselen en projecten te bezoeken. ELREN is een initiatief van de Plaatselijke Groep (adviescommissie) van Leader en krijgt subsidie uit het Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling Leader.

Het doel van de bijeenkomst is gezamenlijke ambities vast te stellen op het gebied van duurzame energie en te leren van lokale duurzame energie initiatieven. Op het programma staan onder meer presentaties van Enno Brommet over de Noord-Hollandse Energie Cooperatie en Bram van der Drift van ECN over het pilotproject Milena voor de vergassing van biomassa. ELREN heeft in totaal 62 internationale partners in 15 EU landen.

lees meer....

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland