Nieuws

Expeditie LAG LEADER naar projecten Hollands Kroon 03-10-2022

Na bezoeken aan projecten in Den Helder, Texel en Schagen was het nu de beurt aan Hollands Kroon. We verzamelden in de kas van camping Het bos roept! in Slootdorp, vlak tegen Wieringen aan. Daar vertelden Gidus Hopmans en Sasja Wiegersma met gepaste trots over hun LEADER-avontuur. De camping draagt bij aan de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen in de Kop en gasten kunnen er de weidsheid van de Wieringermeer en het eilandgevoel van Wieringen beleven. Gidus en Sasja werken graag samen met andere ondernemers in de omgeving, waaronder Marlies Buurman, die de gelegenheid kreeg haar plannen met het dijkmagazijn (een van drie langs IJsselmeerdijk) te presenteren.

 

Gedeputeerde Ilse Zaal vertelde dat er in de afgelopen LEADER-periode voor ca € 5 mln 26 projecten waren gerealiseerd, op de verschillende thema’s rond leefbaarheid, duurzaamheid en recreatie/toerisme - een mooi resultaat! Zij is voornemens dit najaar LEADER nogmaals open te stellen, met een speciale focus op Thema II (kringlooplandbouw, duurzame energie, circulaire economie). De LAG is om akkoord gevraagd.

 

Vervolgens brachten we ook een bezoek aan de haven van Den Oever. Lees er meer over in het verslag van deze expeditie!

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland