Nieuws

Lokale Actie Groep (LAG) Kop van NH zoekt nieuwe leden 22-07-2014

De Lokale Actiegroep van de Kop van Noord-Holland zoekt nieuwe leden. Binnen LEADER is de Lokale Actie Groep (LAG) het centrale orgaan die bepaalt welke projecten voor Leadersubsidie in aanmerking komen, maar daarnaast ook een actieve aanjagende rol heeft in het gebied.

 

Vanaf 2015 komt er weer een nieuw Leaderprogramma. De huidige Plaatselijke Groep zoekt daarom naar leden die de komende jaren een rol willen spelen in de ontwikkeling van de Kop van Noord-Holland. 

 
Als lid van de LAG Kop van Noord-Holland:

- heeft u een brede belangstelling voor plattelandsontwikkeling en visie op de sociaaleconomische ontwikkeling in de Kop van Noord-Holland en Texel
 - bent u enthousiast over de LEADER-aanpak (lees hier meer over de Leader aanpak)
 - kunt en wilt u functioneren op persoonlijke titel
 - heeft u relevante deskundigheid op een van de  speerpunten in de Ontwikkelingsstrategie (Health, Biobased Economy en Recreatie en Toerisme)
 - neemt u aantoonbaar deel aan het proces van netwerkvorming, projectontwikkeling en initiëren van ideeën rondom de gekozen thema’s
 - bent u bereid en in staat tot het initiëren en/of aanjagen van projecten,
 - heeft u een uitgebreid en relevant netwerk in het gebied.
 - bent u bereid tot ‘extra’ activiteiten (naast de reguliere vergaderingen) zoals workshops, overleg met en begeleiding van initiatiefnemers, het bijwonen van officiële openingen van LEADER projecten.

 

Het publieke deel van de LAG wordt gevormd door een representatieve afvaardiging van de vier betrokken gemeenten, een afgevaardigde van de provincie en een vertegenwoordiger van het waterschap/hoogheemraadschap. De LAG wordt voorgezeten door een uit haar midden gekozen lid. De LAG wordt ondersteund door de LEADER coördinator die verantwoordelijk is voor het secretariaat van de LAG, de uitvoering van het Leaderprogramma en die de “linking pin” met de projectaanvragers is.

 

Heeft u belangstelling om u als lid van de LAG in te zetten voor de (economische) ontwikkeling van het platteland in de Kop van Noord-Holland? Neem dan contact met ons op: leader@nhn.nl.

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland