Nieuws

Leader+ helpt TESO aan een wereldprimeur 29-11-2007

Het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader+ heeft aan de wieg gestaan van het project ‘Nieuwe schone brandstof voor transport over land en water’ dat door de organisaties Trilance en New Energy Docks in 2005 is ingediend. Zonder een financiële bijdrage van Leader+ kon het project niet van de grond getild worden. Vorige week is het experimentele project succesvol afgerond. De nieuwe veerboot van de TESO, de Dokter Wagemaker, vaart op de nieuwe schone brandstof Gas to Liquids (GTL) Fuel van Shell. De veerboot is het eerste maritieme object ter wereld dat deels op deze brandstof vaart.

De directie van TESO heeft de motorleverancier Pon Power gevraagd om de hulpmotoren van de Dokter Wagemaker aan te passen voor het gebruik van een schone brandstof. Shell produceert al jaren GTL Fuel in Maleisië en verhandelt deze op de wereldmarkt.

Schone Fit brandstoffen
Behalve GTL bestaat er ook Coal to Liquids (CTL) Fuel. In Zuid-Afrika rijdt er een behoorlijk deel van het wagenpark op deze CTL Fuel. De GTL en CTL Fuels worden Eco-Fit brandstoffen genoemd. Zij worden gemaakt van respectievelijk gas, aardolie en kolen. Deze grondstoffen worden omgezet in een gas dat bestaat uit een mengsel van koolmonoxide en waterstof. Dit gas ondergaat nog een productieproces en uiteindelijk is het eindproduct een synthetische brandstof. In 1924 is dit proces al uitgevonden door de Duitsers Franz Fischer en Hans Tropsch. Shell heeft het proces verder verfijnd en de naam Fit geïntroduceerd.

Een volgende stap is om van biologische grondstoffen zoals bomen, grassen, dierlijke vetten, huishoudelijk afval een Biomass to Liquids (BTL) Fuel te produceren. Kortom: van Eco-Fit naar Bio-Fit.

Milieuvriendelijke brandstoffen
De nieuwe brandstoffen Eco-Fit en in de toekomst ook Bio-Fit, voldoen aan de zwaarste Europese en Amerikaanse (Californische) emissie-eisen. Ze zijn biologisch afbreekbaar en vervuilen niet het zeewater. De brandstoffen bevatten geen zwavel waardoor er geen uitstoot is van zwaveldioxide. De uitstoot van roetdeeltjes, de zogenaamde fijn stof, vermindert met minimaal 20% wat kan oplopen tot 40%. Ook is er sprake van een verminderde CO2 uitstoot.

Ontwikkelingen TESO
De missie van de veerdienst TESO is om duurzaam om te gaan met het milieu van hun werkgebied. Het vaargebied Marsdiep, de scheiding tussen de Noordzee en het natuurgebied de Waddenzee, is een kwetsbare omgeving. TESO laat nu Pon Power onderzoeken hoe de hoofdmotoren geschikt gemaakt kunnen worden voor het verbranden van GTL Fuel. Als dit lukt dan zijn er bij de Dokter Wagemaker geen zwarte rookpluimen meer te zien!

 

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland