Nieuws

Europees geld voor schapenscanner Texel 12-08-2009

De Studieclub Schapenhouderij op Texel doet onderzoek naar methoden om ziekte en sterfte onder schapen en lammeren te minimaliseren. Een van de mogelijkheden om dit te bereiken is het gebruik van een scanapparaat waarmee betrouwbare informatie kan worden verkregen over het aantal lammeren dat een schaap draagt. Met deze informatie kan het schaap op de juiste manier worden gevoerd, zodat de kans op ziekte aanzienlijk kleiner wordt. De studieclub heeft financiering gevraagd om het scannen te ontwikkelen en uit te testen. Het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader en de provincie Noord-Holland ondersteunen dit initiatief elk met ruim 15.000 euro.

De Studieclub Schapenhouders op Texel bestaat uit 13 schapenhouders waarvan er een waarnemend dierenarts is. De club is opgericht om informatie en kennis uit te wisselen om zo het rendement van de schapenhouderij te verbeteren. Een van de problemen binnen de sector is dat het moeilijk is in te schatten hoeveel lammeren een schaap draagt. Het voederbeleid kan dus niet goed worden afgestemd wat nadelig kan zijn voor de ooi en de lammeren.

Voederbeleid optimaliseren
Bij een schaap wordt standaard uitgegaan van een tweelingdracht, ook bij het voeren. Als een schaap drie lammeren draagt is er dus kans op ondervoeding en bijkomende aandoeningen voor schaap en lam. Een eenling kan daarentegen overvoerd raken. Het lam wordt dan te snel te groot, zodat er meer complicaties bij de geboorte op kunnen treden. Deskundig gebruik van het nieuwe scanapparaat kan leiden tot een beter voederbeleid. Behalve het verkrijgen van kennis over de dracht, wil de Studieclub met de subsidiegelden ook minimaal twee mensen op Texel opleiden om met de scanner te kunnen werken.

Voordelen voor mens en dier
Een goed afgestemd voederbeleid draagt bij aan een afname van sterfte onder lammeren. Daarnaast zal bij het werpen de hulp van een veearts minder vaak nodig zijn en zullen de medicijnenkosten verminderen. Al met al is er sprake van flinke besparingen voor de schapenhouder en van een belangrijke verbetering van het dierenwelzijn!

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland