Nieuws

LEADER Kop van Noord-Holland, onderdeel van het POP3-programma in de provincie Noord-Holland, nadert afronding 10-05-2022

Verspreid over de 4 Kop-gemeenten - Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en Texel - is er tussen 2017 en nu een groot aantal mooie projecten geinitieerd gericht op de volgende thema’s: Demografische ontwikkeling, leefbaarheid van het platteland; Duurzame energie, kringlooplandbouw, circulaire economie; (Agro-)toeristisch netwerk.

 

Met LEADER-subsidie zijn thans vijftien projecten gerealiseerd. Daarnaast zijn er nog vier projecten in uitvoering en bevindt een aantal projecten zich nog in de pijplijn voor definitieve toekenning van de subsidie. 

 

Begin 2022 heeft de LAG samen met initiatiefnemers en uitvoerders van projecten de afgelopen periode geëvalueerd, door middel van een enquête en een bijeenkomst. Uit deze evaluatie zijn ook een aantal leerpunten gedestilleerd.  

 

Het verslag van de bijeenkomst vindt u hier.

 

De resultaten van de enquête zijn via deze link te vinden: https://visualizer.sprockler.com/nl/open/LEADERKop

 

Wij verwachten dat op basis van deze ervaringen ook in de komende periode LEADER weer krachtig aanwezig zal zijn in Noord-Holland!

 

Bekijk hier ook onze video met een mooie compilatie van projecten!

 

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland