Nieuws

Activiteiten op het Wad 15-12-2004

Actieve ondernemers op en rond de Waddenzee, Stichting Duurzaam Texel en Ecomare, het centrum voor Wadden en Noordzee, hebben alledrie een subsidieverzoek bij Leader+ ingediend. De ondernemers willen toeristisch recreatieve kennis in het buitenland vergaren. Stichting Duurzaam Texel vraagt een financiële bijdrage voor een project waarbij duurzaam bouwen (dubo) centraal staat en Ecomare vraagt middelen om op Texel een webpark aan te leggen met smartphones.

Vijf TIP’s (Texel Info Punten) staan op Texel en zijn een groot succes. Natuur- en landschapsinformatie en toeristische informatie zijn elke dag digitaal opvraagbaar. Voor de zomer zullen een aantal TIP’s aan de oostkant van het eiland geplaatst worden en de nieuwe boot van de TESO die in juli in de vaart genomen wordt heeft een TIP aan boord. Met TIP als basis, met name de database van TIP is belangrijk, wil Ecomare een smartphone voor Texel ontwikkelen. Volgend jaar wordt het systeem in het Duinpark van Ecomare getest zoals ook al gedaan is in een Zwitsers nationaal park. Gasten van Ecomare worden gevraagd om met zo’n persoonlijke digitale assistent, wat een smartphone is, het Duinpark in te gaan en op verschillende plekken informatie op te vragen via het apparaatje. Bij een goed resultaat is dit het begin van een zogenaamd webpark op Texel.
Stichting Informatiecentrum Wieringen houdt de digitale ontwikkelingen op Texel scherp in de gaten. Een interessante toeristische ontwikkeling is ingezet. Zowel Leader+ (€ 55.000) als Kop & Munt
( € 30.000) hebben het project goedgekeurd. Het totale project kost € 128.000

Bouwen aan de toekomst
Ondernemers in het toerisme, horeca, detailhandel en kunstnijverheid hebben behoefte aan een kennisuitwisseling met ondernemers uit gelijksoortige gebieden in het buitenland. In een samenwerking met Ameland, Zuid-Jutland, Cornwall en het Duitse Dornum wordt in 2005 een Internationale Toerisme Workshop georganiseerd. De verwachting is dat er van elkaars ideeën en praktijkervaringen gebruik gemaakt kan worden. De bijdrage van Leader+ is € 1.600

Stichting Duurzaam Texel heeft de Werkgroep Duurzaam Bouwen in het leven geroepen omdat bekend is dat binnen nu en tien jaar een kleine 2.000 recreatiewoningen op Texel gerenoveerd of herbouwd worden. Juist bij zo’n groot aantal is het wenselijk dat er op een duurzame manier gebouwd wordt dus met aandacht voor milieu, kwaliteit, woon- en leefcomfort en een goede landschappelijke inpassing van de gebouwen qua architectuur. De huidige recreatiewoningen zijn vaak slecht of niet geïsoleerd omdat het oorspronkelijk zomerwoningen zijn. Het verblijfstoerisme beperkt zich echter niet alleen meer tot de zomermaanden dus de vakantiewoningen moeten aan andere eisen voldoen. Architecten, aannemers, installateurs, schilders en een bouwkundige maken deel uit van de Werkgroep Duurzaam Bouwen. Zij willen met het renoveren van twee of drie proefwoningen ervaring opdoen met het duurzaam bouwen van recreatiewoningen waarbij met andere factoren dan in de gangbare woningbouw rekening gehouden moet worden. Met de nieuwe kennis op zak zal de werkgroep zowel huiseigenaren en parkbeheerders als de bouwsector benaderen. In 2005 wil de Werkgroep Duurzaam bouwen een begin maken met een van de proefwoningen. Leader+ heeft € 27.000 aan dit project toegezegd.

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland