Projecten

Waterwerken, onderzoeks- en bezoekerscentrum Wattlab

Op 9 juni 2008 is in Den Oever op het voormalige Waddeneiland Wieringen het Wattlab officieel geopend. Het is het resultaat van het project Waterwerken met de ambitie om een bezoekerscentrum te combineren met een onderzoekslaboratorium.

Het onderzoekscentrum heeft een (inter)nationale aantrekkingskracht. Het winnen van duurzame energie uit water heeft een grote belangstelling. De Afsluitdijk die op een steenworp afstand van het centrum ligt, biedt veel testmogelijkheden om te ontdekken hoe het water en de waterkracht energie kunnen leveren. Onderzoek wordt gedaan naar wind, golf- en getijdenenergie en naar zonne-energie. Deze energiebronnen kunnen op den duur de fossiele energie vervangen waardoor de C02 uitstoot vermindert, het broeikaseffect wort afgeremd en de klimaatverandering vertraagt.

In het bezoekerscentrum worden al deze onderwerpen inclusief het waterbeheer uitgelegd. In het Wattlab kunnen proeven worden gedaan, wordt in woord, beeld en geluid uitgelegd hoe getijdenstroom wordt opgewekt, hoe er met zout en zoet water stroom geproduceerd kan worden en hoeveel kracht golven hebben. Er is een vaste en een tijdelijke tentoonstelling. Alle informatie wordt op twee niveaus gegeven zodat het Wattlab interessant is voor kinderen en volwassenen.

Initiatiefnemer
ATO Noord-Holland, innovator, initiator en intermediair op het gebied van duurzame technologie.

Voordelen
De missie van het Wattlab is om kennis over te dragen. Het delen van kennis kan een positieve houding creëren ten opzichte van de maatregelen die genomen dienen te worden om de klimaatverandering te beperken. Het uiteindelijk doel is een basis te leggen voor een duurzaam gedrag van mensen.

Bijzonderheden
Het onderzoeks- en bezoekerscentrum combineert twee zeer verschillende bezoekersdoelgroepen. Het onderzoekscentrum trekt internationale professionals aan om kennis te nemen van de verschillende manieren van het opwekken van duurzame energie.
Het bezoekerscentrum zal bezocht worden door inwoners van de regio en provincie, toeristen die in het gebied verblijven en schoolkinderen.
Qua werkgelegenheid is het centrum ook een organisatie van uitersten. Het onderzoekscentrum biedt hoogwaardige werkgelegenheid terwijl het bezoekerscentrum zich voornamelijk zal richten op het inzetten van vrijwilligers.

Startdatum: 01-07-2006

Looptijd: 1 jaar

Leader bijdrage: € 141.570,00

Website: www.wattlab.nl

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland