Projecten

Slide 1

Verbreding activiteiten van vereniging ‘de Frisse Wind’

Startdatum: 01-07-2008

Looptijd: 1,5 jaar

Leader bijdrage: € 48.800,00

Website: www.defrissewind.nl

Verbreding activiteiten van vereniging ‘de Frisse Wind’

De vereniging voor verbrede landbouw ‘De Frisse Wind’ is in 2003 opgericht om agrariërs te helpen bij het uitbreiden van bedrijfsactiviteiten. Dit kan gaan om bijvoorbeeld het aanbieden van zorg op de boerderij, agrarisch natuurbeheer, recreatie en toerisme of biologische landbouw. De vereniging wil haar activiteiten verbreden om de regionale agrarische sector nog beter te verankeren.

Steeds minder mensen hebben in het dagelijks leven contact met de agrarische sector. Vereniging de Frisse Wind is daarom in 2006 gestart met het project Klasseboeren. Schoolklassen kunnen op een praktijkgerichte manier kennismaken met de agrarische sector. Geïnteresseerde boeren worden begeleid bij het ontvangen van groepen kinderen en het aanbieden van praktijklessen en lespakketten.

Bij het project Verbreding Frisse Wind hoort ook het stimuleren van meer kleinschalige zorg op de boerderij. Zowel bij zorginstellingen als bij agrariërs komt steeds meer interesse voor het integreren van zorgtaken op de boerderij. Zorginstellingen (her)ontdekken de zorgfunctie en de loutering van het platteland. Agrariërs zoeken naar neveninkomsten om hun bestaan op het platteland te waarborgen. Het aanbieden van zorg op de boerderij is goed te combineren met de agrarische bedrijfsvoering. Het is de bedoeling dat het aanbod van zorgboerderijen in de Kop van Noord-Holland wordt uitgebreid.

Initiatiefnemers

Vereniging voor verbrede landbouw De Frisse Wind

Voordelen

De vitaliteit en de leefbaarheid van het platteland en daarmee het behoud van het open landschap in de Kop van Noord-Holland is gediend met een vereniging die de agrarische sector helpt bij het ontwikkelen van nevenactiviteiten.

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland