Projecten

Slide 1

Duurzaam onderwijs voor een duurzame toekomst

Startdatum: 01-01-2010

Looptijd: 1,5 jaar

Leader bijdrage: € 26.000,00

Website: www.waddenzeeschool.nl/duurzame-leerlijn.html

Duurzaam onderwijs voor een duurzame toekomst

Op Texel wordt gewerkt aan het opzetten van duurzaam en innovatief basisonderwijs op het gebied Natuur- en Milieueducatie. De twaalf Texelse basisscholen leveren zo een bijdrage aan de duurzaamheidambitie van Texel. De kinderen leren spelenderwijs hun unieke woonomgeving kennen en waarderen. De duurzaamheidslessen gaan over energie, water en natuur en hoe je door zuinig om te gaan met deze bronnen het toekomstperspectief verbetert. Allerlei partijen werken mee aan dit project, zoals Ecomare, Stichting Duurzaam Texel, Stichting Urgenda, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Staatsbosbeheer, Nationaal park Duinen van Texel, Openbare Bibliotheek en de Stichting Boerenklassen.

Alle scholen zijn welkom!
Het educatieve programma is aantrekkelijk voor alle basisscholen. Op Texel kunnen verschillende educatieve arrangementen worden geboekt, inclusief activiteiten, filmpjes en excursies. Duurzaam onderwijs krijgt zo ook een recreatief en toeristisch tintje.

Ambitie en resultaten
Het duurzaamheidsonderwijs dient te worden geïntegreerd in het bestaande school- en lesprogramma, te beginnen bij alle Texelse basisscholen. Behalve deze lokale aanpak bestaat ook de ambitie om op het vaste land scholen te interesseren voor het duurzaamheidslespakket, inclusief de excursies op Texel. Dit zorgt voor meer bezoek op het eiland.

Resultaten
Een serie themalessen is al ontwikkeld en de duurzaamheidskalender wordt ingevuld. Als het bronnenboek klaar is dan krijgen schoolleiders en leerkrachten een workshop over het geven van duurzaamheidslessen.

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland