Projecten

Decentrale Informatiepunten op Texel

Texel leren kennen met een persoonlijke digitale assistent (PDA) in de hand. Wandelen door de duinen en door de PDA gewaarschuwd worden als u iets bijzonders nadert. Het kan anno 2005. In het Duinpark van EcoMare, aan de westkust van Texel, is in september een proef gedaan met de PDA, zie www.ecomare.nl bij Nieuws. Aan de digitaal in kaart gebrachte wandeling van één kilometer hebben 400 bezoekers van het centrum EcoMare deelgenomen. Het digitale geluid van de koekoeksvogel geeft aan dat u even op het minischermpje van de PDA moet kijken. Broedplaatsen en specifieke plantengroei worden bijvoorbeeld door de PDA gesignaleerd. Op deze korte route wordt de wandelaar op veertig wetenswaardigheden geattendeerd. Er valt op Texel dus heel veel te ontdekken met de WebParkgids, zoals het digitale systeem heet!

Initiatiefnemers
EcoMare in samenwerking met de universiteiten van Amsterdam en Londen, met de ICT bedrijven Geodan en Camineo, het Franse bedrijf Webpark en het nationale park in Zwitserland, in het kader van een Europees project.

Voordelen
De eigen bewoners en de bezoekers van het Waddeneiland Texel kunnen met behulp van een PDA, gerichte en actuele informatie krijgen over de natuur, specifieke wandelingen, bezienswaardigheden en in een later stadium zelfs over logiesmogelijkheden en andere toeristische voorzieningen. Het is niet alleen een gemakkelijke en effectieve manier van informatievoorziening maar ook een aantrekkelijke, met name voor de jeugdige bezoeker. Na de proef in september is het informatiesysteem uitgebreid. Het uiteindelijke doel is om in 2006 heel Texel onder bereik te hebben van de PDA. De database die al bestaat en in gebruik is bij de op vaste locaties staande digitale informatiezuilen, de Texel Info Punten (TIP’s), wordt omgebouwd voor de kleine schermpjes van de PDA’s. De projectleiding en coördinatie van dit innovatieve informatiesysteem is in handen van EcoMare zodat de voortgang en kwaliteit van de ontwikkeling van de WebParkgids, is gegarandeerd.

Bijzonderheden
In het project is behalve het ontwikkelen van de software ook de keus van de hardware opgenomen evenals de vraag hoe en waar het publiek de PDA kan huren of kopen en hoe het publiek met deze relatief nieuwe technologie omgaat. Het opleiden van de mensen die de WebParkgids updaten, verhuren en/of verkopen is ook in het project opgenomen eveneens het verspreiden van het product, ook buiten Texel.

Startdatum: 01-04-2005

Looptijd: 1 jaar

Leader bijdrage: € 55.000,00

Website: www.ecomare.nl

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland