Projecten

Slide 1
Slide 1
Slide 1

Werkleerbedrijf De Factorie

Startdatum: 17-05-2017

Looptijd: 3 jaar

Leader bijdrage: € 198.500,00

Website: www.defactorie.nl

Werkleerbedrijf De Factorie

In de beginperiode van het project is gewerkt aan het saneren en opknappen van het gebouw en het aanbrengen van voorzieningen voor duurzame energie. Vervolgens zijn werkplaatsen en kantoorruimtes ingericht.

Het project had tot doel een werkleerbedrijf op te zetten, met begeleiding en job coaching voor kandidaten van het werkleertraject (nieuwkomers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt). Zij verlenen diensten aan thuiswonende ouderen (maaltijdbezorging, tuinonderhoud, bezoek) en werken in de werkplaatsen (opknappen van weesfietsen en tuinmeubels, maken van tuinhekken en plantenbakken, naaiatelier, was- en strijkservice).

Binnen alle werkzaamheden fungeren de vrijwilligers als voorbeeld en als coach. Vrijwilligers en kandidaten werken samen en leren van elkaar.

Tussen september 2017 en december 2020 zijn 130 kandidaten doorgestroomd naar scholing, vrijwillige werkplekken of betaalde banen.

De covid-crisis betekende een onderbreking van het werk, omdat er maar beperkte mogelijkheden waren om onder begeleiding te werken en diensten te verlenen. Hierdoor is de instroom van kandidaten ook stil komen te liggen. Vanaf 2021 is weer begonnen met nieuwe functies voor de werkleerplekken en het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten die kunnen worden aangeboden. Mogelijk komen er in de toekomst nevenvestigingen.

www.defactorie.nl

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland