Projecten

Slide 1

Beleefcentrum Duurzame Energie - Leven van de Wind

Startdatum: 15-05-2019

Looptijd: 2 jaar

Leader bijdrage: € 52.137,00

Website: http://www.levenvandewind.com/

Beleefcentrum Duurzame Energie - Leven van de Wind

Het project is gestart op 15 mei 2019 en loopt tot 22 mei 2021. De totale investeringen in de bouw van het beleefcentrum bedragen  €113.409, waarvan LEADER-subsidie 52.137,20.

Het Beleefcentrum wil de maatschappij meenemen in de transitie naar een duurzame samenleving en de noodzakelijke stappen die ieder huishouden moet nemen om te verduurzamen. Een minstens zo belangrijk doel is dat we de betrokkenheid van de samenleving bij duurzame energie verder uitbouwen. Daarbij hoort het informeren en enthousiasmeren van de jeugd over duurzaamheid en technologie, laten zien wat ons gebied op het gebied van high-tech te bieden heeft. Door dit te laten zien hopen wij jongeren te inspireren om voor zichzelf een toekomst in het gebied te zien. Ook willen wij de gemeente kunnen ondersteunen om de meest duurzame gemeente van Nederland te worden.

De bouw is nog niet voltooid, maar het centrum wordt al wel gebruikt sinds het begin van het schooljaar. In een 2,5 uur durende beleving gaan we met schoolklassen uit de wijde omgeving (groep 4 t/m 8 en middelbaar onderwijs klas 1 en 2) kijken naar de herkomst van energie, de verschillende vormen van energie en hoe we dit zelf ook op kunnen wekken. Theorie, filmpjes, afgewisseld met heel veel proefjes. En natuurlijk gaan we aan het einde ook nog even zelf die reuzegrote windmolen in!

Verder wordt het centrum gebruikt voor de ontvangst van groepen, bijvoorbeeld voor vergaderingen en bijeenkomsten. Tot slot bieden wij omwonenden rondleidingen en excursies aan, dankzij de subsidie tegen een heel laag bedrag.

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland