Projecten

Slide 1

'Energie voor allen, samen beter'

Startdatum: 26-03-2020

Looptijd: 1 jaar

Leader bijdrage: € 500.000,00

Website:

'Energie voor allen, samen beter'

In dit project zijn verschillende innovaties gekoppeld die gericht zijn op lokale, duurzame energiekringlopen. Doel van het project is aan te tonen dat deze koppelingen leiden tot een duurzame en circulaire aanpak van de uitdagingen op het gebied van water, bodem, emissie en energie, en dat dat kan met een positieve businesscase. Daartoe is een werkend systeem van fysieke koppelingen tot stand gebracht, waarmee de restwarmte uit kas, kweekcel en biovergister wordt geoogst en opgeslagen, om vervolgens weer te benutten in de kas en de kweekcel, en om de CO2 uit de biovergisting te benutten in de kas en de kweekcel.

 

De kennis en ervaring die hiermee is opgedaan is beschikbaar gesteld aan iedereen die wil komen kijken, door het openstellen van de bedrijfsruimten en het laten zien van de gerealiseerde systemen met uitgebreide toelichting aan de regio, aan ondernemers en alle andere belangstellenden. Om ervan te leren, en om de kennis elders ook weer toe te passen.

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland