Projecten

ZeeVerse Vismarkt

Meer geld voor minder vis! Dat is de reden geweest dat de Wieringer vissers samen met het management van de visafslag in Den Oever gingen zoeken naar nieuwe afzetkanalen. Alle beperkingen die opgenomen zijn in het Europese visserijbeleid, laat voor de visser niet veel ruimte over om ondernemend bezig te zijn. Beperkingen in de hoeveelheid en soort  vangst, in de vislocaties, de steeds maar oplopende brandstofprijzen en de concurrentie vanuit het buitenland en van kweekvis, hebben een negatieve invloed op het inkomen. De neerwaartse spiraal waarin de lokale economie van het voormalig Waddeneiland Wieringen terechtkwam baarde de gemeenteraadsleden zorgen. Zij luidden de noodklok en nodigden de vissers uit om mee te denken over een toekomst voor de kleinschalige gemengde visserij die in economisch, ecologisch en maatschappelijk opzicht duurzaam moest zijn. Het resultaat is een attractieve Zeeverse Vismarkt die wekelijks een ander visaanbod heeft, verschillende prijzen voert omdat die bepaald worden door de weers- en vangstomstandigheden, diverse kramen heeft met aanverwante zilte producten, biologische landbouw en streekproducten, educatieve kinderspeurtochten en wadexcursies aanbiedt en waar demonstraties te zien zijn van nettenboeten, garnalen pellen, langoustines koken en vis schoonmaken.

Initiatiefnemer
Gemeenteraad van Wieringen, Coöperatieve Visafslag Den Oever U.A. en de Wieringer vissers.

Voordelen
Verser dan vers kan niet. De laatste trek die de vissers op vrijdag binnenhalen wordt gereserveerd voor de klanten van de ZeeVerse Vismarkt die zaterdagmorgen om 9.00 uur begint. De kwaliteitsketen wordt verkort en dat betekent dat zowel de visser als de koper een betere prijs krijgt: zo uit de Noordzee, Waddenzee of het IJsselmeer rechtstreeks naar de klant zonder tussenkomst van transport en de handel. Uiteraard blijft het koelen een onderdeel van de keten en biedt tegelijkertijd een service aan de klanten want die mogen de gekochte vis in de koeling leggen totdat ze naar huis gaan.

Bijzonderheden
De verwevenheid van de visserij met het toerisme is een voorwaarde voor succes gebleken. De ZeeVerse Vismarkt is gestart met de intentie de toerist en recreant het Wad te laten proeven, ruiken en beleven. In eerste instantie zou de markt ook alleen maar gehouden worden op elf zaterdagen in de zomermaanden van 2004. Het grote succes en de aantrekkingskracht van de markt op de Wieringers en restauranthouders uit de gehele provincie hebben ervoor gezorgd dat de markt nu wekelijks gehouden wordt behalve na stormdagen!

Startdatum: 01-01-2004

Looptijd: 1 jaar

Leader bijdrage: € 154.050,00

Website: www.versevis.nl

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland