Projecten

Wonderlijk Wieringen

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Je kunt ze vinden op Wieringen, het voormalige waddeneiland dat hoogstwaarschijnlijk binnen tien jaar weer een eiland zal zijn. In dit grootschalige plan, het Wieringerrandmeer geheten, is ook huizenbouw opgenomen zowel met permanente als recreatieve  woonbestemming. Voor de Wieringers is het van belang dat Wieringen wel Wieringen blijft met zijn eigen sfeer en karakter. De ondernemers op Wieringen hebben de handen in elkaar geslagen om gezamenlijk het karakteristieke en de aantrekkelijkheid van Wieringen te behouden en zelfs te versterken door het ontwikkelen van streekeigen producten, excursies en arrangementen. Al deze activiteiten moeten er toe leiden dat de toeristen die elke zomer in grote getale aan de Noordzeekust verblijven, een bezoek brengen aan dit unieke deel van de Kop van Noord-Holland. Het glooiende landschap van Wieringen, gelegen tussen de dijk langs de Waddenzee en de historische wierdijk langs de zuidkant van het ‘eiland’ leent zich bij uitstek voor verrassende fiets- en wandeltochten. Bochtige landelijke weggetjes voeren de bezoeker langs dorpen en buurtschappen, historische kerkjes, zeemansgraven, het Wad, de vissershaven en de strandjes aan het Amstelmeer. Wieringen is het ontdekken waard. Dat deden de Vikingen ook. Ze kwamen en gingen weer maar lieten wel wat achter: de Vikingschat.

Initiatiefnemer
Stichting Wonderlijk Wieringen

Voordelen
De samenwerking van 40 ondernemers leidt tot een krachtige promotie van Wieringen. Een kleurrijke folder met daarin drie gouden ideeën voor een bezoek aan het eiland, is in een oplage van 60.000 uitgegeven. De schatten van Wieringen kunnen ook gevonden worden aan de hand van de Grote Kaart van Wieringen die bij de VVV’s in de Kop van Noord-Holland gratis is te verkrijgen. Alle interessante plekjes op het geheime eiland zijn dus in kaart gebracht zodat de bezoeker in één oogopslag kan zien wat er allemaal te beleven valt en merkt dat één dag tekort is. Een herhalingsbezoek is het gevolg, misschien zelfs wel een meerdaags verblijf in een van de hotels of bungalowparken. De lokale economie is ermee gebaat; innovatief ondernemen wordt gestimuleerd en de bedrijvigheid in de dorpen blijft behouden.

Bijzonderheden
In het rapport Wonderlijk Wieringen, aan de slag dat ten grondslag ligt aan de samenwerking van ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeente, is de ambitie geuit dat in 2010 Wieringen op zijn minst nog even aantrekkelijk is voor de eigen bewoners én bekend, bemind en bereikbaar voor bezoekers.

Startdatum: 01-06-2002

Looptijd: 4½ jaar

Leader bijdrage: € 89.594,00

Website: www.wonderlijkwieringen.nl

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland