Projecten

Wieringermeer Precies

Het project bestond uit twee delen: de techniek en het gebruik van een RTK-GPS gestuurd landbouwwerktuig en het opzetten van een informatiecentrum in de proefboerderij Oostwaardhoeve in Slootdorp.
Landbouwmachines werden voorzien van sensoren en ontvangers om met een nauwkeurigheid tussen de 5 en 30 mm akkerbouwgrond te kunnen bewerken. Standaard GPS dat alleen via de satelliet aangestuurd wordt, kan die nauwkeurigheid niet halen. RTK-GPS echter ontvangt zowel signalen van een satelliet als van het basisstation dat hooguit enkele kilometers verwijderd is van het veld dat bewerkt wordt. De precisiegestuurde voertuigen kunnen egaliseren, inzaaien, schoffelen, bemesten en oogsten.
Tien agrariërs in de Wieringermeer hebben meegedaan aan het experiment door drie jaar lang de hightech landbouwmachines te testen, informatie te vergaren, ervaringen uit te wisselen en resultaten te meten. De agrariërs zijn professioneel begeleid op technisch en organisatorisch gebied. Het project is succesvol afgerond. In andere delen van Nederland is de kennis en ervaring overgenomen en de software en de apparatuur aangeschaft.
 
Initiatiefnemers
Het voorstel voor een verdere ontwikkeling van GPS gestuurde landbouwmachines is gedaan door ijsbergslateler NicGranneman in Middenmeer. Het voorstel leidde tot de oprichting van Stichting Wieringermeer Precies. Het project werd gedragen door een tiental participanten zie op www.wieringermeerprecies.nl onder deelnemers en de resultaten van de 10 uitgevoerde experimenten.

Voordelen
Het project is een impuls voor de broodnodige schaalvergroting in de akkerbouw. De (inter)nationale concurrentiekracht van de bedrijven is hiermee versterkt.
Biologische landbouw wordt met deze nieuwe technologie economisch gezien aantrekkelijker. Met name het tijdrovende onkruid bestrijden gaat effectiever en efficiënter met een precies gestuurd landbouwvoertuig. Tijdens het oogsten kan plaatsspecifiek de vruchtbaarheid van de grond worden gemeten en opgeslagen in een geheugen. Bemesten kan dan ook in mindere hoeveelheden zeer specifiek en plaatsgebonden plaatsvinden wat milieuwinst oplevert.

Bijzonderheden
Agrarische innovatie ten top want de meest nauwkeurige positiebepaling is haalbaar. De RTK-GPS gestuurd landbouwwerktuig kan bij elke bewerking van het land jaar na jaar gebruik maken van vaste rijpaden. Hierdoor blijft de bodemstructuur optimaal met een groot effect op de gezondheid van de gewassen en bij gezonde gewassen behoeven minder gewasbeschermingsmiddelen te worden gebruikt.

 

Startdatum: 01-01-2004

Looptijd: 3 jaar jaar

Leader bijdrage: € 265.000,00

Website: www.wieringermeerprecies.nl

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland