Projecten

Wadexcursie met de Wadvisser

Het beleven van het Wad, een natuurgebied van formaat en internationale bekendheid, staat voorop. De Wadvissers gaan er vanuit dat het ervaren van het Wad het begrip voor dit kwetsbare gebied vergroot. Om dit te bereiken worden de bezoekers van het Wad op een eigentijdse, interactieve manier geïnformeerd. over het ontstaan van en het leven op het Wad.

Hiervoor is een basisprogramma opgesteld en hebben de Wadvissers een cursus gevolgd. De ontwikkeling van dit basisprogramma en de cursus zijn door Leader+ voor een deel bekostigd. De Wadvissers gooien het dus over een andere boeg . Op een professionele manier ontvangen, begeleiden en vermaken ze de toeristen en recreanten en laten ze de bezoekers genieten van hun Wad. Op omgebouwde vissersboten nemen de Wadvissers de bezoekers van het Wad mee op excursie.

Initiatiefnemers

Wadvissers die door sanering geen beroepsvissers meer zijn.

Voordelen

Doordat bezoekers onder begeleiding van een voormalige visser het Wad op gaan, krijgen ze eerbied voor het gebied en de natuur. De kwetsbaarheid van het Wad wordt aangetoond. Kennis en beleving van en ontzag voor het gebied geven de beste garantie voor het behoud van het Wad, het leefgebied van zeehonden, wadvogels en plankton.

De Wadexcursies is voor Wieringen een toeristische attractie van betekenis en geeft het voormalige Waddeneiland een economische impuls. Verschillende dagarrangementen maken het voor een bezoeker aantrekkelijk om meerdere dagen op Wieringen door te brengen.

Bijzonderheden

Een aantal vissermannen hebben zich verenigd in een Gilde. In Gildenverband is een basisprogramma voor de culturele en educatieve Wadexcursie opgesteld. Het Gilde verzorgt de promotie en leidt nieuwe Gildenbroeders op tot professionele gidsen en excursieleiders.

Startdatum: 01-10-2001

Looptijd: 1 jaar

Leader bijdrage: € 13.300,00

Website: www.wadvissersgilde.nl

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland