Projecten

Waddengroep

Het doel van het project is om op en milieuvriendelijke manier het platteland sociaal-economisch aantrekkelijk en leefbaar te houden. Het versterken van een gebiedsidentiteit is een onderdeel hiervan. Het duurzaam produceren van streekproducten geeft de agrarische ondernemers de mogelijkheid om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren.

Agrariërs die zich aangetrokken voelen tot dit concept kunnen aan dit project deelnemen. Van de kennis en ervaring op het gebied van productvernieuwing en -ontwikkeling en van marketing die bij de Waddengroep aanwezig is, kan iedere deelnemer gebruik maken. Juist de bundeling van kracht en kennis en de (inter)regionale samenwerking geeft nieuwe kansen en mogelijkheden.

Initiatiefnemers

Initiatiefnemer is Stichting Waddengroep. Dit is een groep agrarische bedrijven, die alle biologisch produceren en 5 % van hun omzet in de Stichting stoppen. Hiermee financieren zij allerlei projecten waaronder dit project. De Stichting neemt 50 % van de financiering voor haar rekening.

Voordelen

De Waddengroep is licentiehouder van het door het Ministerie van LNV erkende keurmerk Erkend Streekproduct voor de provincies Noord-Holland, Groningen en Friesland. Het keurmerk mag door de Waddengroep toegekend worden aan die streekproducten die voldoen aan de voorwaarden: het hebben van een regionale herkomst en duurzaam geproduceerd zijn.

De Waddengroep heeft veel kennis op het gebied van marketing en beschikt over een (inter)nationaal netwerk van afzetkanalen.

Bijzonderheden

Voor dit project is een samenwerking gerealiseerd met de zes Nederlandse Waddenregio's die ook Leader+ gebied zijn. Een van de doelstellingen van het project is om deze samenwerking ook in de Duitse en Deense Waddenregio's gerealiseerd te krijgen.

Startdatum: 01-12-2001

Looptijd: 5 jaar

Leader bijdrage: € 99.357,00

Website:

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland