Projecten

Slide 1

Texelenergie

Startdatum: 01-06-2008

Looptijd: 1 jaar

Leader bijdrage: € 31.898,00

Website: www.texelenergie.nl

Texelenergie

Op Texel hebben een aantal bewoners de handen ineengeslagen om gezamenlijk duurzame energievoorzieningen te realiseren op het eiland. Eind 2007 hebben zij de coöperatie TexelEnergie opgericht. Zowel particulieren als ondernemers kunnen zich bij de coöperatie aansluiten.

Het eerste waar de coöperatie zich op richt is het inkopen en doorverkopen van gecertificeerde duurzame energie. Het bundelen van de vraag levert een inkoopvoordeel op. Hiermee kan in nieuwe duurzame energieprojecten worden geïnvesteerd. In samenwerking met overheid, marktpartijen en maatschappelijke organisaties worden mogelijkheden voor lokale productie van energie onderzocht en uitgewerkt. Voorbeelden zijn zonne-energie, stromingsenergie, exploitatie van de warmwaterbel bij De Cocksdorp, kleinschalige afvalverwerkingsinstallaties en het gebruik van waterstof. Binnen enkele jaren verwacht de coöperatie meer dan de helft van de huishoudens en bedrijven op Texel van duurzame energie te voorzien.

Initiatiefnemers

De Coöperatie Texelenergie, ontstaan vanuit een aantal bewoners van Texel.

Voordelen

Dankzij de werkwijze van TexelEnergie wordt de doelstelling om energieneutraal te zijn in 2020 haalbaar. Bovendien leidt de stimulering van samenwerkingsprojecten tot nieuwe werkgelegenheid en nieuwe inkomsten voor de agrarische sector. 

Bijzonderheden

In 2009 is ook in de Kop van Noord-Holland een soortgelijk initiatief gestart. De Noord-Hollandse Energie Coöperatie is een eigen organisatie, maar werkt wel samen met de Texelenergie.

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland