Projecten

Ruim Baan voor een economisch en duurzame teelt in Noord-Holland

De agrarische sector wordt steeds vaker geconfronteerd met sociaal maatschappelijke ontwikkelingen waarbij de sector aangesproken wordt op het omgevingsvriendelijk telen van gewassen. De open teeltsectoren zoals de akkerbouw en bloembollenteelt willen aan deze maatschappelijke wens voldoen zolang het agrarisch ondernemen rendabel blijft. Innovatie heeft gezorgd voor een nieuw en milieubewust teeltsysteem waarbij de rij afstand vergroot is van 1.50 naar 1.80 meter en de plantdichtheid minder is. Het teeltsysteem maakt gebruik van een overkapte spuittechniek die alleen de beplante strook met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen behandeld. Een mechanische schoffel houdt de paden onkruidvrij.

Initiatiefnemers

De heer J. Huybregts, akkerbouwer en bloembollenteler in Slootdorp in samen-werking met de werkgroep Vak-techniek Kop van Noord-Holland van de WLTO, het Agrarisch Kenniscentrum Noord-Holland in Zwaagdijk, Rabobank Wieringerland, de onderzoekers van de Oostwaardhoeve in Slootdorp en van Proeftuin Zwaagdijk

Voordelen

Het besproeien van gewassen in de open teelten met een nieuwe spuittechniek zorgt ervoor dat er zo'n 50% minder gewasbeschermingsmiddelen en 30% minder meststoffen nodig zijn. De paden tussen de beplante rijen worden in dit nieuwe systeem niet bespoten.

De opgedane kennis wordt via een demonstratiebedrijf en -percelen verspreid zodat elke akkerbouwer en bloembollenteler op termijn de kans krijgt om het nieuwe teeltsysteem in zijn bedrijfsvoering op te nemen.

Bijzonderheden

Akkerbouwer en bloembollenteler Huybregts wil te zijner tijd het innovatief milieubewust teeltsysteem in de open teelten op bedrijfsniveau toepassen. Dit betekent voor bepaalde bedrijfsprocessen een totale omschakeling en voor de medewerkers een nieuwe aanpak van werken.

Startdatum: 01-04-2002

Looptijd: 3 jaar

Leader bijdrage: € 59.918,00

Website:

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland