Projecten

Promotie Texels Lamsvlees, fase 2

De Texelse schapenfokkers hadden een donkere toekomst voor ogen. Het leek erop dat de schapenhouderijen meer zorg droegen voor het in standhouden van het karakteristieke landschap met de houtwallen en de schapen dan dat ze een inkomen konden verdienen aan de schapenteelt. Voor de restaurants was het goedkoper om lamsvlees uit Nieuw-Zeeland te importeren dan het Texelse lamsvlees op de menukaart te zetten. Alleen de wol leverde nog wat op. In 2003 heeft een doorbraak plaatsgevonden toen op Texel het landelijke lamsvleesseizoen door de horeca en slagersbranche werd geopend. De culinaire pers maakte de oversteek en schreef vol lof over het Texels lamsvlees dat door de zilte grond en de zeelucht al van nature lichtgezouten is.
Dit succes proefde naar meer. Een certificering van het lamsvlees waardoor de echtheid en afkomst aantoonbaar wordt, was nodig om het Echt Texelse Lamsvlees als een officieel streekproduct in de markt te zetten. Voor de gehele keten werd een productie- en verwerkingsreglement opgesteld waarin bijvoorbeeld is opgenomen dat de lammeren op Texel op een natuurlijke manier geboren moeten zijn, afkomstig zijn van een Texelaars ram, niet slachtrijp gemaakt zijn in de stal en met sterk smakende producten zoals uien en bloembollen vanwege de bijsmaak die het lamsvlees ervan krijgt, minimaal 100 dagen in de weide hebben rondgelopen, niet ouder mogen zijn dan zes maanden en dat ze tijdens het transport niet zijn overgeladen. De slacht en verwerking dienen ook op Texel plaats te vinden. In de aangesloten restaurants keuren onafhankelijke koks jaarlijks het lamsvlees op smaak, kleur, structuur, textuur en geur.

Initiatiefnemers
Stichting Stimulering Texels Product.

Voordelen
Het kwaliteitslabel Waddengoud, uitgereikt door de Stichting Waddengroep, zorgt ervoor dat het lamsvlees met het handelsmerk Echt Texels Lamsvlees, onderdeel is van de (inter)nationale promotiecampagnes die deze stichting organiseert. Jaarlijkse evenementen op het eiland zijn de Texelse Lamsvleesdag, de Fokveedag Texels Stamboekschaap en de Lammetjesdag. Er wordt ook een Waddengoud Fietsroute uitgezet die voert langs schapenhouders die met een Waddengoudbordje worden aangeduid. Eén van de gecertificeerde schapenhouderijen is opengesteld voor bezoek.
Met de opleving van het Texelse schaap is de toeristische ambassadeur van het eiland gered en de lokale economie heeft er een trots bij: het echte Texelse lamsvlees dat volgens kenners gelijk staat aan truffels en kaviaar!

Bijzonderheden
De gehele keten is Texels en alle schakels hebben het kwaliteitskeurmerk Waddengoud, een sterk merk! Er bestaat een Echt Texelse Lamsvlees Kwekkeboom kroket die in het hele land wordt verkocht.
De natuur wint er ook bij want het Waddengoud certificaat geeft aan dat de landschapselementen volgens de normen van de plaatselijke agrarische natuurvereniging worden onderhouden en dat de weidevogelnesten beschermd zijn.
Meer informatie op www.waddengoud.nl

Startdatum: 01-04-2004

Looptijd: 1 jaar

Leader bijdrage: € 10.080,00

Website: www.waddengoud.nl

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland