Projecten

Promotie Texels Lamsvlees, fase 1

Het totale project dat uit twee fases bestaat, heeft de ambitie om het Texels Lamsvlees zowel kwalitatief als kwantitatief beter op de markt te brengen. Het mooiste zou zijn als het Texels Lamsvlees aangemerkt kan worden als erkend streekproduct. Om dit kwaliteitskenmerk te verkrijgen, dient het Texels Lamsvlees gecertificeerd te worden.

Op het moment wordt het Texels Lamsvlees hevig beconcurreerd door lamsvlees uit Nieuw-Zeeland. De meeste restaurants op Texel serveren dit geïmporteerde lamsvlees en niet dat van eigen bodem. Het ontbreken van een echtheidscertificaat voor het Texels Lamsvlees maakt het ook moeilijk om het lamsvlees elders in Nederland en Europa af te zetten hoewel er wel vraag naar is.

Certificering, promotie en distributie van Texels Lamsvlees zijn de kernwoorden van dit project. In de eerste fase wordt naar alle drie de aspecten haalbaarheidsonderzoeken gedaan.

Initiatiefnemers

De Stichting Stimulering Texels Product.

Voordelen

De culinaire pers is al op de hoogte van de bijzondere kwaliteit van het Texels Lamsvlees. In het voorjaar van 2003 heeft namelijk de opening van het landelijk lamsvleesseizoen op Texel plaatsgevonden. Hierbij zijn uiteraard het Productschap voor Vee en Vlees en het Voorlichtingsbureau Vlees nauw betrokken geweest. Natuurlijk was hier de pers voor uitgenodigd en dat heeft landelijke publiciteit opgeleverd. Meer vraag naar het Texels Lamsvlees, vooral van de restaurants op het eiland, was het gevolg.

Zo spint het milieu er ook garen bij, doordat de reis van schapenvlees vanuit verre streken op den duur komt te vervallen.

Bijzonderheden

Texel heeft een eigen schapenras dat langzaam maar zeker ook een toeristische functie heeft gekregen. De bezoeker van Texel verwacht nu dat het wollige, robuuste schaap in de groene weiden tussen de schapenboeten en tuinwallen graast. Als de schapenhouderij geen economische toekomst meer heeft en van Texel verdwijnt dan gaat er een deel van het cultuurhistorische erfgoed van het eiland verloren en dus ook een uniek toeristisch product! Het schaap is een onderdeel van het zo kenmerkende Texelse landschap. Het Texelse schaap wordt dan ook niet voor niets de ambassadeur van het eiland genoemd.

Startdatum: 01-08-2003

Looptijd: 1.5 jaar

Leader bijdrage: € 10.565,00

Website:

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland