Projecten

PlantAardig Vliegen

De initiatiefnemers van PlantAardig Vliegen willen een doorbraak realiseren van het gebruik van Pure Plantaardige Oliën als brandstof (PPO), door met een Tour Motor Glider (een motorzwever) op koolzaadolie te vliegen. Aan vliegtuigen worden hoge technische eisen gesteld en ze moeten voldoen aan de Europese Luchtwaardigheidseisen. Men gaat er dan ook vanuit dat als er op koolzaadolie veilig gevlogen kan worden dat deze olie dan ook zeker geschikt is als brandstof voor het wegvervoer.

Koolzaad is zeer geschikt voor wisselteelt. Er zijn twee teeltmogelijkheden, een zomer en een winter koolzaad. Dit vruchtwisselinggewas levert tussen de 3.000 en 5.000 kilo koolzaad per hectare op waaruit bij een koudepersing zo’n 1.500 liter olie ( PPO) wordt verkregen. Berekend is dat in Noord-Holland ongeveer 750 hectare met koolzaad bebouwd kan worden. Het resultaat hiervan zou zijn dat 20 vrachtwagens 150.000 km per auto op koolzaadolie zouden kunnen rijden. Uiteraard moet de brandstofinstallatie van de vrachtauto omgebouwd worden maar de aanpassingen zijn minimaal en vergt een kleine investering. Behalve een besparing van ruim € 9.000 aan brandstofkosten per auto is er ook sprake van een aanzienlijke milieuwinst.

Als de koolzaadolie binnen één installatie kan dienen als brandstof, smering en koeling dan wordt het hoogste rendement op milieugebied behaald. De tegenwerkende zuigermotor kan dit. De olie heeft een voldoende temperatuuropname om in een installatie eerst als koelvloeistof gebruikt te worden. Als smeermiddel is de olie ook geschikt omdat de natuurlijke samenstelling ervan zorgt dat er een gelijkmatige oliefilm tegen het metaaloppervlak ontstaat. Tegelijkertijd voorkomt deze oliefilm corrosie. Koolzaadolie kan, na vijf keer als smeerolie gebruikt te zijn, nog als brandstof dienen.

Initiatiefnemers
Stichting PlantAardig Vliegen

Voordelen
In Nederland bestaat de afspraak dat er in 2006 een begin gemaakt moet zijn met het gebruik van hernieuwbare brandstof in het verkeer. De overheid wil met fiscale voordelen initiatieven steunen. Het rijden op Pure Plantaardige Oliën (PPO) van agrarisch vrachtverkeer, is bijvoorbeeld al accijnsvrij.
Het gebruik van koolzaadolie draagt bij aan een reductie van CO2, zwavel en roet en vermindert de kans op smog en verzuring. De olie is niet spontaan ontvlambaar en mocht het in het oppervlaktewater terechtkomen dan breekt het binnen drie weken voor 95% af. Koolzaadteelt is een onuitputtelijke bron voor brandstof.

Bijzonderheden
De koudepersing van koolzaad levert ongeveer eenderde op aan olie en tweederde aan eiwitrijke koolzaadkoek. Agrariërs voeren die koek aan hun vee zodat er geen restproduct overblijft. Landbouw, energie en milieu worden door de koolzaadteelt op een positieve manier met elkaar verbonden.

Startdatum: 01-01-2005

Looptijd: 1 jaar

Leader bijdrage: € 40.000,00

Website:

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland