Projecten

Slide 1

Natuurbeleving via SMS

Startdatum: 01-07-2008

Looptijd: 0,5 jaar

Leader bijdrage: € 36.088,00

Website: www.landschapnoordholland.nl

Natuurbeleving via SMS

Landschap Noord-Holland heeft nieuwe moderne voorlichtingsmiddelen ontwikkeld om de natuur en cultuurhistorie interessant te maken voor een brede doelgroep, met speciaal oog voor de jongeren. Landschap Noord-Holland heeft samen met de Vereniging Innovatief Zijpe mooie locaties in de Noordkop uitgezocht voor het inrichten van informatiepunten. Een aantal van deze informatiepunten is interactief met een SMS en MP3 functie. Op deze wijze worden de natuur- en cultuurhistorische waarden van de Noordkop op een laagdrempelige, speelse manier in woord en beeld gebracht voor de recreant en toerist.

De eerste informatiepunten worden gerealiseerd op Wieringen en in Wieringermeer, Niedorp, Anna Paulowna, Zijpe en Den Helder. Op een aantal locaties komen informatiepanelen waarop belangrijke natuur- en cultuurhistorische waarden worden getoond. Op verschillende plaatsen zoals bij de VVV’s, op campings en in bezoekercentra worden folders verspreid om de recreant naar het gebied te trekken. Speciaal voor de jongeren worden 30 verplaatsbare ‘belevingspanelen’ in het waddengebied gerealiseerd. De Waddenvereniging is nauw betrokken bij deze informatievoorziening.

De meest innovatieve voorzieningen zijn de zogenaamde SMS routes. De natuurgebieden Helderse Duinen en het Wildrijk zijn de eerste locaties waarvoor de recreant een audiotoer kan downloaden. Zo heeft de bezoeker een persoonlijke gids die hem alles vertelt over het landschap en de cultuurhistorische achtergronden. Mensen die niet van tevoren een toer hebben gedownload, kunnen gebruik maken van de SMS service. Op 10 plaatsen in beide gebieden worden markeringen aangebracht die een code dragen. Op deze plekken kan de bezoeker een SMS sturen, waarop hij een SMS terugkrijgt met locatiegebonden informatie.

Initiatiefnemers

Landschap Noord-Holland en Vereniging Innovatief Zijpe.

Voordelen

Verschillende nieuwe natuurgebieden zijn nog onvoldoende bekend bij bewoners en bezoekers. Door de geschiedenis en ontstaanswijze van deze landschappen op een levendige manier toe te lichten, ontstaat er meer waardering voor de omgeving en het beheer. Door het interactieve karakter van de voorlichtingsmiddelen is het betrekkelijk eenvoudig om informatie actueel te houden. Of bijvoorbeeld specifieke seizoensgegevens weer te geven.

Bijzonderheden

De inhoud voor de informatievoorzieningen is afkomstig van de mensen uit het gebied: zodoende wordt de lokale bevolking (verenigingen en organisaties) betrokken bij dit project en zullen zij een gedeelte van hun eigen verhaal terugzien in het veld! Hierdoor wordt het initiatief steeds breder gedragen. Dit initiatief sluit ook aan op al eerdere initiatieven van particulieren, zoals het realiseren van een uitkijktoren.

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland