Projecten

Mob-Suite, de mobiele future room

Het digitaal ontsluiten van dunbevolkte plattelandsgebieden is economisch niet interessant genoeg. Grote delen van de Kop van Noord-Holland is nog steeds niet op de kabel aangesloten. Snel en goedkoop internetten is in het agrarische gebied dan ook niet aan de orde.

Dit is frustrerend voor het bedrijfsleven dat in de kleine kernen gevestigd is en voor de moderne agrarische ondernemers. Een gevolg is dat de vele en snelle ICT ontwikkelingen op het platteland niet of nauwelijks gevolgd worden omdat het toch niet toepasbaar is.

De mobiele future room, de Mob-Suite, wil hier verandering in aanbrengen. Met de nieuwe WIFI techniek, het draadloos netwerken, kan de Mob-Suite bedrijven en organisaties maar ook particulieren en scholieren behulpzaam zijn.

Mob-Suite heeft onder andere als doel de ICT kennis van het publiek te vergroten en die van bedrijven op een hoger plan te brengen. Behalve deze doelstelling wil het project Mob-Suite ook bereiken dat de voorzieningen tegen lage kosten beschikbaar komen voor een groot aantal gebruikers. Samenwerking en het bundelen van de vraag naar een hoogwaardige ICT infrastructuur maken dit mogelijk.

Initiatiefnemers

Bedrijfsregio Kop van Noord-Holland in samenwerking met Archimedes in Warmenhuizen, Windkracht in Schagen en de Helderse projectpartners Internetplaza, Match Automation en DRM.

Voordelen

Het inzetten van de Mob-Suite verlaagt de drempel voor een aantal belangrijke doelgroepen zoals jongeren, ouderen en vrouwen. Bewoners in de dunbevolkte gebieden in de Kop van Noord-Holland kunnen eindelijk gebruik maken van een aanbod dat in grotere plaatsen allang beschikbaar is. ICT trainingen, workshops en proefsessies kunnen georganiseerd worden in samenwerking met lokale cursusaanbieders en hun docenten. Binnen het Mob-Suite concept staat de gebruiker centraal, die bepaalt de inhoud van de activiteiten en het niveau waarop die gehouden worden.

Bijzonderheden

In Spanje wordt deze nieuwe ICT technologie al toegepast zowel in een stedelijk (Barcelona) als in een agrarisch gebied (rondom La Coruña).

Startdatum: 01-01-2003

Looptijd: 2 jaar

Leader bijdrage: € 81.000,00

Website: www.mobsuite.nl

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland