Projecten

Slide 1

Kop in Bloei

Startdatum: 01-09-2010

Looptijd: 2 jaar

Leader bijdrage: € 20.000,00

Website:

Kop in Bloei

De toeristisch recreatieve sector is een van drie belangrijkste economische pijlers van de Kop van Noord-Holland. Honderden kleine recreatiebedrijven vormen de sector. Een goede samenwerking tussen verschillende ondernemers kan leiden tot ontwikkeling van arrangementen of van andersoortige activiteiten die bijdrage aan het verbeteren van het toeristisch recreatief aanbod in de Kop.

Ambitie
De Plaatselijke Groep heeft het idee opgevat om samenwerkende ondernemers die het toeristisch product aantrekkelijker willen maken, te enthousiasmeren om hun plannen uit te voeren. Kleine stimuleringsbedragen  (maximaal € 5.000 of 40% van de projectkosten) worden verleend zonder dat een uitgebreid subsidietraject gevolgd hoeft te worden.

Wel zijn een aantal criteria aan deze bijdragen verbonden waaronder de eis dat minimaal drie partijen in het project samenwerken, het project groeipotentie en ambitie heeft, regionaal gebonden is en kwalitatief en duurzaam is.

Resultaten
Negen projecten die van start zijn gegaan met steun van de Kop in Bloei zijn in juni 2011 gepresenteerd in de Helderse Vallei tijdens de uitreiking van de eerste Eropuitgids.

1. Educatieproject Zo Texels, www.zotexels.nl
2. Arrangementen Museum Broeker Veiling waarin een bezoek aan de oudste groente en fruit doorvaarveiling wordt gecombineerd met een bezoek aan de modernste kas op Agriport A7 of de tulpenexcursie
3. Halve van Den Helder, een vierdaagse jaarlijks terugkerende wandeltocht/kunstroute.
4. Eropuitgids Kop van Noord-Holland
5. Top 10 vakantietips via mobiele telefoon.
6. Duinen en mensen, een boek over het duingebied.
7. Tuinderskring Harenkarspel, een promotionele samenwerking tussen ondernemers van de gemeente Harenkarspel.
8. de Reede van Texel, een boek en wrakkenkaart.

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland