Projecten

Klasseboeren, educatie op boerenbedrijven

In de agrarische sector houden elke dag enkele boerenbedrijven op te bestaan. Gebrek aan opvolging is een reden maar ook het verdienen van een te laag gezinsinkomen is een oorzaak. Stoppen met een bedrijf is het laatste wat een boer wil en dus zoekt hij naar rendabele nevenactiviteiten. Het aanbieden van een educatief programma op de boerderij is zo’n activiteit. Het genereren van bezoek aan het boerenbedrijf zorgt er ook voor dat de boer weer de erkenning krijgt die hij verdient en dat hij niet geïsoleerd raakt in de samenleving.
Het project Klasseboeren leert de schoolkinderen waar de voedselketen begint door een kijkje op de boerderij te nemen. Ze zien wat de boer doet, hoe het vee leeft en wordt verzorgd, hoe de gewassen groeien en welke invloed de seizoenen op het werken in een boerenbedrijf hebben. Het zelf beleven en ervaren zijn essentiële onderdelen van het educatieve programma Klasseboeren. Het is van belang dat de kinderen weten waar hun eten vandaan kom!
Het lespakket bestaat onder andere uit kleurplaten, zoek- en doekaarten en de leskisten bodemdieren en water. Verrekijkers zijn beschikbaar. Ook kan het lespakket in samenwerking met de boer, worden aangepast aan de te bezoeken boerderij. Het basislespakket wordt in de loop van tijd uitgebreid.

Initiatiefnemer
Vereniging voor verbrede landbouw De Frisse Wind, een samenwerkingsverband van agrariërs in de Kop van Noord-Holland.

Voordelen
De Frisse Wind verleent de agrariërs de faciliteiten die nodig zijn om een regionaal educatief project als Klasseboeren op te zetten. De vereniging benadert scholen, werft en selecteert geschikte boerenbedrijven, maakt een overzicht van reeds bestaand lesmateriaal, zoekt samenwerking met de Stichting Klasseboeren Brabant en landelijke partners, geeft voorlichting, zorgt voor publiciteit en adviseert en begeleidt de boeren met het opzetten van een op hun bedrijf gericht educatief programma.

Bijzonderheden
De intensieve en professionele begeleiding van De Frisse Wind heeft als resultaat dat in de Kop van Noord-Holland een aanbod ontstaat van hoge kwaliteit klasseboeren en klasseboerderijen. Binnen dit project werken de agrariërs nauw met elkaar samen.
De bewoners van de dorpen in het landelijke gebied hebben weer aandacht en respect voor het boerenleven en hun leefomgeving.

Startdatum: 01-05-2007

Looptijd: 1 jaar

Leader bijdrage: € 77.873,00

Website: www.defrissewind.nl

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland