Projecten

Slide 1

Gemengd Zilt bedrijf

Startdatum: 01-05-2009

Looptijd: 2 jaar

Leader bijdrage: € 36.962,00

Website:

Gemengd Zilt bedrijf

De initiatiefnemers werken samen aan het concept van een gemengd zilt aqua-agrarisch bedrijf. Dit concept kan een nieuwe economische kans bieden aan verziltende gebieden in Nederland en daarbuiten. Zilt (grond)water is dan geen bedreiging meer maar wordt een hulpbron in een duurzaam teeltsysteem.

Er worden 2 proeflocaties opgestart. De eerste op het NIOZ-terrein op Texel en de tweede op het terrein van Meromar in Harlingen. Er wordt een teeltketen van 5 modules ontwikkeld. De keten bestaat uit de kweek van zeevis, microalgen, macroalgen (zeewier), schelpdieren en zouttolerante/minnende planten. De overschotten en afvalstoffen uit de ene module worden in de volgende gebruikt zodat grondstoffen zo optimaal mogelijk benut worden.

Doelgroepen voor dit systeem zijn Agrarisch ondernemers in het kustgebied van Noord-Holland, Friesland, Groningen en de Waddeneilanden.

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland