Projecten

European Leader+ Renewable Energy Network (ELREN)

Op 2 maart 2006 ondertekenden 4 Leader+ gebieden: Gal Vastese Inn uit Italië, Carlow Leader uit Ierland, Projectbureau Leader+ Kop van Noord-Holland en Texel en ADRECO uit Spanje de transnationale overeenkomst voor het samenwerkingsproject European Leader+ Renewable Energy Network (ELREN). Doel van dit project was en is nog steeds binnen ELREN 2, het creëren van nieuwe commerciële activiteiten op basis van energiebesparing en duurzame energie. Het project ondersteunt de Leader gebieden bij het uitwisselen van praktijkervaring en technische kennis.


De openingsconferentie,inclusief een tentoonstelling en de eerste field trip vond plaats op 15 en 16 mei 2006 plaats in Nederland. De conferentie richtte zich op 3 hoofdpunten:
- Energiebesparing
- Energieproductie als tegenmaatregel voor energiekosten
- Energieproductie als economische activiteit in plattelandsgebieden


De bezoekers waren vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties die al actief waren of actief wilden worden op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Tijdens de conferentie zijn de onderwerpen behandeld die de deelnemers belangrijk en het meest urgent vonden.


De doelgroep betreft vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties die al actief zijn of actief willen worden op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. De conferentie behandelt de onderwerpen die de deelnemers belangrijk en het meest urgent vinden. Deze onderwerpen kunnen aangegeven worden op een vragenlijst (questionnaire). Deze kunt u downloaden van: http://www.leader-plus.org.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de openingsconferentie, dan verzoeken wij u de ELREN vragenlijst in te vullen en uiterlijk 4 maart te sturen naar: jadranka@rencom.nl.

De Transnational Agreement (transnationale overeenkomst) van ELREN is tevens te vinden op http://www.leader-plus.org.

Download

ELREN_questionnaire.doc
ELREN_Transnational_Co-operation_Agreement.doc

Startdatum: 01-02-2006

Looptijd: 2 jaar

Leader bijdrage: € 0,00

Website:

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland